Personál FN Olomouc se může vzdělávat v dětské paliativní péči, díky Nadaci rodiny Vlčkových

18. ledna 2023

Je to jedno z nejbolestnějších témat pro odborníky i veřejnost, jenže i dětští pacienti umírají a potřebují paliativní péči. Jak ji ale správně poskytovat? Jak nejlépe pomoci nemocným dětem a jak rodinám, které o ně pečují? Vzhledem k tomu, že o dětské paliativní péči se v České republice dosud nemluví s potřebnou otevřeností, ani zdravotníci často neznají odpovědi na tyto základní otázky. Velký krok vpřed letos v tomto směru učiní ve Fakultní nemocnici Olomouc, která personálu nabídne cyklus kurzů k tomuto tématu. Nebylo by to ale možné bez podpory Nadace rodiny Vlčkových, která výukový projekt podpořila částkou 400 000 Kč.

„Vzdělávání v dětské paliativní péči považujeme za naprosto stěžejní oblast v rozvoji péče o děti s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním. Za důležité považujeme hlavně praktické a intenzivní vzdělávání pracovníků formou osvědčených kurzů, které obsahují prvky vlastní zkušenosti a nácviky komunikace,“ vysvětluje MUDr. Jan Hálek, Ph.D., lékař Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení a současně člen Podpůrného a paliativního týmu FN Olomouc.

  • Foto: Jindřich Štreit; fotografie Jindřicha Štreita z cyklu „… s láskou“ jsou publikovány s laskavým svolením autora a mobilního hospice Nejste sami, jehož činnost s emocionální intenzitou dokumentuje. Na fotografii vlevo Jan Hálek.

 

Zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci FN Olomouc se tak mohou v červnu zúčastnit dvou třídenních kurzů dětské paliativní péče garantovaných mezinárodní organizací ICPCN a jednoho kurzu perinatální paliativní péče. Další kurzy se zaměří na etiku a práv v paliativní péči. „Velká pozornost je v kurzech věnována komunikačním dovednostem. Volba adekvátního postupu v takových těžkých chvílích je extrémně důležitá. Součástí kurzů jsou i simulační hry, účastníci vystupují v různých sociálních rolích tak, aby byli připraveni na různé situace, které je v praxi mohou potkat,“ zdůrazňuje Jan Hálek, který působí také jako lektor kurzů dětské paliativní péče a je místopředsedou Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny. Konkrétní termíny kurzů a informace k přihlášení budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Činnost paliativního týmu a plánované kurzy o dětské paliativní péči nejsou jedinými aktivitami, které FN Olomouc v oblasti péče o děti s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním rozvíjí. „Působí zde i Centrum komplexní péče při Dětské klinice, na začátku roku jsme otevřeli Centrum provázení, které nabízí zdravotně-sociální poradenství, pomoc a podporu rodinám dětských pacientů při léčebném procesu, budujeme tým perinatální paliativní péče, aktivní je v tomto směru i Národní telemedicínské centrum, které testuje využití telemedicínských technik v dětské paliativní péči. Není toho sice málo, ale chceme v tomto trendu pokračovat a vzdělávání personálu je toho předpokladem,“ dodává náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrea Drobiličová, která iniciovala podání žádosti o podporu vzdělávacího projektu společně s Janem Hálkem.

Vzdělávání v dětské paliativní péči ve FN Olomouc podpořila částkou 400 tisíc korun Nadace rodiny Vlčkových. Nadace, kterou založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi s cílem rozvinout dětskou paliativní péči v České republice a pomoci vybudovat co nejlepší síť služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním, rozdělila jen v loňském roce mezi celkem 24 projektů 11 059 957 korun.