Plošné testování zahájeno. Fakultní nemocnice Olomouc akci zajišťuje logisticky i personálně

24. dubna 2020

První stovky zájemců absolvovaly v pátek v Olomouci, Litovli a Uničově testování na přítomnost Covid-19. Účastníci studie získají nejen informace o tom, zda přišli s virem do kontaktu, ale současně poskytnou odborníkům údaje klíčové pro výzkum onemocnění. Testování zhruba 7000 osob zajišťuje Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Olomouckým krajem, krajskou hygienickou stanicí, Armádou České republiky a vedením jednotlivých měst.

Zástupci všech institucí zaštiťujících plošné testování v Olomouckém kraji se sešli v pátek ráno na odběrovém místě v Litovli. Hejtman Ladislav Okleštěk si pochvaloval nejen spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny a FN Olomouc, ale také skutečnost, že na rozdíl od jiných míst v České republice se mohli zájemci o testování dopředu registrovat. „Díky tomu jsme se až na drobné výjimky vyhnuli nepříjemným situacím a tlačenicím. I tady v Litovli vše probíhá díky disciplinovanosti účastníků v naprostém poklidu a jak na drátkách,“ doplnil hejtman.

Podle ředitele ÚMTM Mariana Hajducha poskytne studie vědcům velmi cenné informace pro další výzkum. „Díky testování budeme moci odpovědět na základní otázku, kolik z nás si nemoc již prodělalo. Testovaný si ověří, že je zdravý a neohrožuje své blízké, a současně poskytne důležité údaje pro zdravotníky, vědce i vládu. Lidé, kteří již nemoc prodělali a mají vyvinuté protilátky, mohou v případě souhlasu dokonce darováním krevní plazmy zachránit životy svých spoluobčanů s těžkou formou nemoci Covid-19,“ uvedl před zahájením studie Marian Hajduch a vyzdvihl spolupráci s FN Olomouc. „Zdravotnický a logistický tým odvedl skvělou práci. Dali jsme díky tomu dohromady vysoce kvalifikovaný personál na všech místech, která jsou do studie zapojená,“ dodal šéf ÚMTM. Do výzkumu vzorků přitom bude zapojen také Ústav lékařské mikrobiologie pod vedením přednosty Milana Koláře, kde se budou podrobněji zkoumat protilátky proti viru.

Ředitel FN Olomouc Roman Havlík v Litovli ocenil velmi disciplinovaný a poklidný přístup občanů k testování. „Musím ale ocenit také zdravotníky, a to nejen ty, kteří se přímo podílejí na plošném testování, ale všechny mé kolegyně a kolegy za přístup po celou dobu koronavirové pandemie,“ zdůraznil ředitel Fakultní nemocnice Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě ve spolupráci s Armádou ČR zajišťuje celou akci logisticky, ale také personálně. „Samotné odběry zajišťuje sedmdesát našich zaměstnanců z různých oddělení a využíváme pomoci zhruba stovky studentů lékařské fakulty, fakulty zdravotnických věd a střední zdravotnické školy a dalších padesáti dobrovolníků,“ konstatoval ředitel FN Olomouc.

V Litovli se testuje před supermarketem Billa, v Uničově na náměstí Osvobození a v Olomouci ve dvou stanech u OC Olomouc City. Testování bude probíhat zdarma a za přísných hygienických podmínek až do soboty 2. května. Výsledky se účastníci studie dozví přímo na místě do 15 minut. Zatímco v Olomouci se počítá s testováním asi 4000 obyvatel ve věku od 18 do 89 let, v Uničově, Litovli a okolí se bude testovat kolem 2500 lidí.

Podívejte se na krátký sestřih z odběrného místa v Olomouci. Autorem videa je Zdeněk Hošák.