Podpůrný paliativní tým FN Olomouc se během webináře podělí o zkušenosti

15. února 2021

Déle než rok a půl již ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje konziliární tým paliativní péče. Profesionálové různých odborností - lékaři, všeobecné sestry, psychologové, sociální pracovnice a nemocniční kaplan- pomáhají v těžkých životních situacích pacientům trpícím život ohrožujícím onemocněním, ale také jejich blízkým a ošetřujícímu personálu. O zkušenosti, které za tuto dobu nabyli na různých pracovištích nemocnice, se členové týmu chtějí podělit. V pondělí 22. února od 14 hodin proto pořádají webinář, během nějž se chtějí nejen krátce ohlédnout za dosavadní praxí.

„Od začátku června roku 2019 jsme pomohli více než 350 klientům a jejich rodinám. Spolupracujeme s kolegy z různých pracovišť nemocnice, například z onkologické kliniky, dětské kliniky, porodnicko-gynekologické kliniky, chirurgických a interních klinik, oddělení geriatrie nebo jednotky dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče,“ shrnula více než roční činnost paliativního týmu jeho vedoucí a lékařka onkologické kliniky MUDr. Hana Kalábová, Ph.D. Reakce klientů a jejich blízkých jsou podle ní kladné a také zdravotníci se již na paliativní tým obracejí častěji a s větší důvěrou než v počátcích jeho fungování. „V době, kdy manžel vážně onemocněl, nevěděla jsem, co se děje, a potřebovala jsem nějaký záchytný bod. Byla to pro mě neznámá, bolestivá situace, se kterou jsme si nevěděli rady. V nelehké situaci nám tým velmi pomohl. Oceňuji zejména individuální, lidský přístup a ochotu nemocným i jejich blízkým pomoci. Za to jim patří velký dík,“ svěřila se klientka Sylva Zdražilová. „Oceňuji, jak je nyní tým sehraný a že zahrnuje nejen sestry schopné zajistit následnou péči, ale i lékařky či lékaře a psycholožky schopné zase pomoci s dalšími aspekty péče o pacienta. Jednoduše tak můžu u pacienta jak zahájit zajištění následné péče a rozhovory s rodinou o sociální situaci, tak třeba díky paní psycholožce citlivě zjistit, jaký je náhled pacienta na celou situaci. Velmi oceňuji, jak významnou roli nyní paliativní tým v naší nemocnici sehrává a jak moc mi ulehčuje práci a šetří čas, který tak můžu věnovat péči o pacienty. Doufám, že bude v naší nemocnici fungovat i nadále,“ zhodnotil lékař onkologické kliniky MUDr. Adam Kašparovský.

Obdobný názor má podle člena paliativního týmu MUDr. Jan Hálka, Ph.D. velká část ošetřujícího personálu. „Považují již naše služby v péči o pacienty s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním za standardní. Přesto jsou stále pracoviště, která je z mnoha důvodů nevyužívají. V tomto ohledu existují určité rezervy,“ doplnil Jan Hálek. To je ostatně jeden z důvodů, proč se paliativní tým rozhodl uspořádat seminář, který by pomohl rezervy v informovanosti vyplnit.

Pilotní provoz paliativního týmu je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Podrobné informace o činnosti konzilárního týmu paliativní péče najdete na webových stránkách. Najdete zde také informace k webináři, který se uskuteční v pondělí 22. 2. 2021 ve 14 hodin.