Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc uvedla do praxe novinky v předporodní a porodní péči

29. ledna 2021

Převratné novinky v předporodní péči a porodní asistenci mohou od loňského roku využívat nastávající maminky, které se svěří do péče Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zatímco v oblasti péče o ženy v posledních týdnech před porodem odborníci nahradili kardiotokografii, známou spíše jako záznam srdečních ozev plodu, vyšetřením na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích, při samotném porodu mohou rodičky doprovázet a vést porod také soukromé porodní asistentky, které nejsou v nemocnici zaměstnané. V obou případech je olomoucká klinika vůbec prvním pracovištěm svého druhu u nás, které tyto radikální změny zavedlo, a inspiraci zde hledají porodníci a gynekologové z dalších českých a moravských nemocnic.

„Přestože to veřejnost nemusí vnímat jako něco zásadního, v obou případech se jedná o významný posun, který radikálně mění dosavadní postupy a jeho dosah se plně projeví až v budoucnosti,“ upozorňuje přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc Radovan Pilka. V případě náhrady tradičního kardiotokografického neboli CTG vyšetření v 36. a 37. týdnu těhotenství za ultrazvuk jde podle něj o vyústění mnohaletých odborných debat. „Kardiotokografie nám měla pomoci diagnostikovat nitroděložní ohrožení plodu v období před porodem pomocí sledování srdeční aktivity minimka. Výsledky měly přispět ke včasnému odhalení nebezpečí nečekaného úmrtí plodu před porodem,“ přibližuje smysl kardiotokografického záznamu profesor Pilka.

Efektivita metody, která byla do rutinní praxe v porodnictví zavedena v 80. letech, však byla diskutabilní. „Nejen že výsledky nebyly relevantní, ale vystavovali jsme maminky i plod stresu a zbytečným intervencím, které mohly vést k nebezpečným následkům. Proto jsme dlouho dobu usilovali o technologickou změnu, kterou by umožnily nejmodernější ultrazvukové přístroje,“ dodává přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky. To se podařilo v loňském roce díky projektu zařazenému do Integrovaného regionálního operačního programu. Klinika tak mohla zakoupit pět nejmodernějších ultrazvuků, které již slouží na předporodní péči a v Centru fetální medicíny. „Získáváme tak relevantní údaje o velikosti plodu, průtoku v cévách a další důležité informace, které nám pomohou předcházet ohrožení dítěte i maminky,“ říká profesor Pilka s tím, že metoda olomouckých porodníků bude vzorem pro další zdravotnická zařízení, neboť ji stanovila v letošním roce odborná Porodnicko gynekologická společnost jako doporučený postup při těchto vyšetřeních. „Pro maminky je taky důležitý zvukový efekt, tedy poslech tlukoucího srdce miminka. Můžu je ubezpečit, že o to ani při ultrazvukové metodě nepřicházejí,“ dodává praktickou informaci vrchní sestra Vladislava Marciánová.

Olomoucká porodnice je příkladem pro kolegy i v oblasti porodní asistence. Již třetím rokem totiž umožňuje soukromým porodním asistentkám, které jsou s nastávajícími maminkami v kontaktu a připravují je na porod, aby své klientky nejen doprovázely k porodu, ale aby jej v případě, že jde o fyziologickou variantu, také vedly. „Byla to po právní stránce komplikovaná procedura, nakonec se ale dobrá věc podařila. Fakultní nemocnice v těchto případech uzavírá se soukromými porodními asistentkami pracovně právní vztah a na základě toho pak může vést porod. Nemocnice pak v případě komplikací garantuje i pojištění,“ vysvětluje profesor Pilka. Běžně zavedenou praxí v centru porodní asistence je samostatné vedení fyziologických porodů porodními asistentkami. Od loňského roku mohou porodní asistentky také samostatně vést předporodní péči u těhotných s nízkým rizikem. Na přání těhotných provádí 3D zobrazení plodu nebo 4D video. Samozřejmostí je poskytování bezplatných konzultací týkajících se těhotenství, porodu a šestinedělí.

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc se řadí ke špičkovým pracovištím v České republice a v některých oblastech dosahuje díky svému vybavení a kvalitnímu personálu světové úrovně. Poskytuje základní, ale i vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči. Porodnické a novorozenecké oddělení splňuje požadavky regionálního perinatologického centra, součástí kliniky je i centrum gynekologické robotické chirurgie, které je největším univerzitním pracovištěm tohoto typu v ČR a současně výukovým centrem gynekologické robotické chirurgie pro střední a východní Evropu. V roce 2019 si klinika připomněla 120. výročí své existence.