Práci Jarmily Potomkové ocenil rektor Univerzity Palackého medailí za zásluhy

12. června 2020

Stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého převzala u příležitosti ukončení pracovní kariéry z rukou rektora Jaroslava Millera dlouholetá odborná pracovnice Knihovny Lékařské fakulty UP a také Oddělení vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Potomková.

„Chtěl bych vám poděkovat nejen za práci pro lékařskou fakultu a naši univerzitu. Ale jak jsem se dozvěděl od pana děkana, byla jste aktivní také v několika asociacích a velkých projektech, a co je nejdůležitější, studenti oceňují to, co děláte, máte u nich skvělou reputaci. Je pro mě čest vám medaili předat,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Na jeho slova navázal děkan LF Josef Zadražil: „To, jak se pozvedla úroveň bibliometrie a scientometrie na lékařské fakultě i na univerzitě, je vaše celoživotní zásluha. Moc si vaší práce vážím a děkuji za ni.“ K poděkování za odvedenou práci a přání především zdraví do dalších let se připojil i proděkan LF pro vědu, výzkum a grantovou činnost a vedoucí Oddělení vědy a výzkumu FNOL Petr Kaňovský, podle kterého by bez Jarmily Potomkové nemocnice neměla statut vědecko-výzkumného pracoviště, a kancléř UP Rostislav Hladký.

A právě na své první setkání se současným kancléřem, dřívějším ředitelem Informačního centra UP, Jarmila Potomková v rektorově pracovně zavzpomínala. „Zachránil mě z takového propadliště osobních dějin. Bylo to v době po sametové revoluci, kdy se rušily různé instituce, já tehdy pracovala ve výzkumném ústavu zelinářském. On mi nabídl práci na univerzitě a já se z toho málem zhroutila. Byl to pro mě velký životní přelom,“ prozradila s tím, že svou práci dělala velmi ráda a stále ji baví.

Jarmila Potomková je absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě UP, následně absolvovala postgraduální studium vědeckých informací na Univerzitě Karlově a v roce 2011 ukončila doktorské studium lékařské biofyziky na olomoucké medicíně. Ve své výzkumné činnosti zaměřila pozornost na mapování informačních zdrojů, výuku rešeršních postupů a přípravu e-learningových opor, rozvoj výukového portálu NOE či vybudování vzdělávací sítě českých lékařských fakult pro tvorbu, výměnu a sdílení výukových materiálů.

Podílela se například na projektu MedGate – informační brána pro výzkum a vývoj v medicíně a její jméno je také spojeno se vzdělávací sítí českých a slovenských lékařských a nelékařských zdravotnických fakult Mefanet. Je členkou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti J. E. Purkyně a v letech 1999–2006 byla zástupkyní České republiky v radě společnosti European Association for Health Information and Libraries.

Text a foto: Žurnál UP, Martin Višňa