Premiér Babiš ve FN Olomouc: nový „Franc Josef“ bude stát v roce 2025

8. ledna 2020

Vzácnou návštěvu přivítal v úterý 8. ledna 2020 v ranních hodinách ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Do největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě zavítal předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš v doprovodu ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Hlavním tématem zhruba hodinové návštěvy byla plánovaná výstavba nové hlavní nemocniční budovy B, která nahradí stávající nejstarší pavilon známý jako Franc Josef.

Po krátkém jednání na ředitelství se premiér Babiš se svým doprovodem přesunul do objektu II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické, kde se setkal a debatoval se zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc. „Zdravotnictví patří vedle dopravy k hlavním prioritám nového Národního investičního plánu, který obsahuje i investici do novostavby hlavní budovy olomoucké nemocnice,“ uvedl Ing. Andrej Babiš. „Rozhodli jsme se však, že nebudeme čekat na to, až budou všechny nemocnice na své projekty připravené, a začneme tam, kde už jsou vepředu, tedy i u vás. Příští rok dá stát na projekt výstavby France Josefa půl miliardy korun a v dalších letech ostatní potřebné prostředky tak, aby nový objekt mohl začít sloužit v roce 2025,“ přislíbil předseda vlády.

Výsledek jednání přivítal ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Novostavba budovy B je klíčovým předpokladem dalšího rozvoje naší nemocnice. Přislib pana premiéra je pro nás zásadní a zavazuje nás k tomu, abychom s maximálním úsilím pokračovali v přípravách celého projektu,“ řekl profesor Havlík.

Novostavba hlavní budovy v centru nemocnice za 3 – 3,5 miliardy korun umožní v návaznosti na urgentní a diagnostický komplement další centralizaci akutní péče. Do nového objektu budou přesunuty Neurologická, Neurochirurgická, Ortopedická, Traumatologická a Porodnicko-gynekologická klinika a Novorozenecké oddělení. Tato stěžejní investice řeší vedle centralizace také logistiku a hygienické a ubytovací standardy.

  • Budova "Franc Josef"