Přesná a rychlá. Odborníci z II. interní kliniky FN Olomouc využívají při diagnostice nádorů tlustého střeva umělou inteligenci

12. září 2023

Umělá inteligence je fenomén, který rychle proniká do všech myslitelných oblastí lidské činnosti. Medicína není výjimkou a jedním z oborů, kde se právě umělá inteligence (Artificial Intelligence - AI) prosazuje velmi intenzivně, je endoskopie. Coby přední české pracoviště ve svém oboru využívá AI také II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická Fakultní nemocnice Olomouc, kde umělá inteligence pomáhá specialistům na nádory tlustého střeva odhalit přesně a rychle tyto závažné a nebezpečné novotvary. Bez přehánění lze tedy říci, že využití umělé inteligence pomáhá zachraňovat lidské životy.

  • Obrázek: Vedle koloskopie vstupuje AI postupně i do dalších endoskopických metod.

 

„Umělá inteligence proniká v našem oboru prakticky do všech vyšetřovacích metod a je zřejmé, že společně s radiologií a patologií se v něm bude uplatňovat nejvíce,“ konstatuje přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. „V běžné praxi už se AI využívá především v koloskopii, která je jako vyšetřovací metoda základním pilířem Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Hlavní význam umělé inteligence v tomto procesu spočívá v tom, že umí nalézt i velmi drobné polypy, které mohou uniknout endoskopistově pozornosti. A jak známo z polypů, ač ne každý musí být nutně nebezpečný, mohou vznikat smrtelně nebezpečné nádory tlustého střeva,“ upozorňuje docent Urban.

Právě odlišení rizikových polypů od těch neškodných vyžaduje podle jeho slov velké zkušenosti diagnostikujícího lékaře. „Přitom opravdu zkušených specialistů je nedostatek, i proto, že se tyto výkony dělají ve velmi vysokých počtech, což je samozřejmě správné. Důsledkem jsou dlouhé čekací doby, což není při diagnostice možného nádorového onemocnění vůbec žádoucí. A právě umělá inteligence dokáže posunout diagnostiku na úroveň velmi zkušeného endoskopisty,“ vysvětluje přednosta olomoucké II. interní kliniky.

Na jeho pracovišti vzniká v současné době disertační práce MUDr. Tomáše Tichého, která porovnává výsledky endoskopujících studentů využívajících umělou inteligenci s prací velmi zkušených kolegů a tyto poznatky potvrzuje. „V praxi je použití AI čistě softwarová záležitost - endoskopista se dívá na monitor, kde mu umělá inteligence označí nalezený polyp zeleným rámečkem a zároveň spustí zvukový signál. Hlavní pomoc spočívá v tom, že se na rozdíl od člověka tento program nikdy neunaví, pracuje vždy stejně dobře a navíc se stále zlepšuje,“ konstatuje doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Vedle koloskopie, kde už se používá rutinně, vstupuje AI postupně i do dalších endoskopických metod. „Prakticky nenajdeme v našem oboru oblast, kde už by pokusy s ní nebyly provedeny. Samozřejmě i tato technologie má své limity a vyvolává určité otázky především právního a etického charakteru. Například kdo odpovídá za kvalitu provedeného vyšetření, zvlášť když je už nyní jasné, že umělá inteligence bude v tomto jednou lepší než sebezkušenější člověk. Dalším problémem je samozřejmě možnost vstupovat do tohoto procesu formou kybernetického útoku, což by mohlo vést až k poškození pacienta. V každém případě však tento proces je už nevratný, zvlášť když pořízení systémů s umělou inteligencí není cenově nedostupné a je zřejmé, že zhruba do pěti let s nimi budou pracovat prakticky všichni koloskopisté. Při tomto vyšetření se sleduje až dvacet parametrů kvality a s použitím AI je práce jednoznačně rychlejší. Například se to týká informace, jaké procento povrchu střeva jsme při endoskopii viděli a kde tedy mohou být ještě skrytá rizika. Další výhodou do budoucna bude napojení AI na data z jiných oborů, takže budeme o pacientovi okamžitě vědět vše podstatné pro naši práci,“ zdůrazňuje docent Urban.

Na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc se umělá inteligence využívá v praxi již dva roky a toto pracoviště bylo jedním z prvních v České republice, které AI při endoskopických vyšetřeních začalo rutinně využívat. „V rámci námi pořádaného mezinárodního endoskopického workshopu Olomouc Live Endoscopy jsme v praxi viděli různé systémy, které jsou k dispozici, a to při demonstracích předních zahraničních odborníků. I na základě toho doufám, že se nám podaří navázat spolupráci s IT firmami, pro které umíme sbírat cenná data a podílet se tak na vývoji vlastních řešení, abychom nebyli odkázání na cizí externí dodavatele,“ vyhlíží další vývoj doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.