Prezident předal profesorské dekrety i třem zástupcům Lékařské fakulty UP

14. června 2024

AUTOR: Žurnál UP (M. Višňa), foto: MŠMT

Prezident ČR Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek předali ve čtvrtek 13. června v pražském Karolinu jmenovací dekrety sedmi desítkám nových profesorek a profesorů. Mezi osobnostmi, které dosáhly nejvyššího vědecko-pedagogického titulu, přitom nechybějí tři zástupci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: chirurg Dušan Klos, kardiolog Tomáš Skála a pneumolog Milan Sova. Nové profesory představujeme formou krátkých medailonů (pro rozbalení klikněte na jmenovky).

  • Obrázek 1: Noví profesoři LF UP (zleva) - Dušan Klos, Tomáš Skála, Milan Sova

 

Prvním ze tří nových profesorů lékařské fakulty je Dušan Klos, chirurg působící od absolvování olomoucké medicíny v roce 2001 na I. chirurgické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kterou vede jako její přednosta. V současnosti je též proděkanem LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutárním zástupcem děkana. „Dosažení profesorského titulu vnímám jako velkou zodpovědnost vůči fakultě, mým studentům a kolegům a jako obrovský závazek pro další rozvoj. Obrovské poděkování patří celému týmu zaměstnanců naší kliniky, se kterými spolupracuji, a také mým učitelům, od kterých jsem měl možnost se chirurgické dovednosti učit,“ uvedl.