Při příležitosti Mezinárodního dne sester rozdávali studenti růže

12. května 2020

Šedesát růží rozdali dnes ráno všem vedoucím nelékařským zdravotnickým pracovníkům Fakultní nemocnice Olomouc studenti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého. Touto formou jim a zprostředkovaně celým jejich týmům popřáli k Mezinárodnímu dni sester, který se každoročně slaví 12. května, v den narození Florence Nightingale, anglické zakladatelky moderního ošetřovatelství a profese zdravotní sestry.

Gratulace s kytičkou byla iniciativou náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrey Drobiličové a přednostky Ústavu ošetřovatelství FZV UP Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D. Spolu s růži se vedoucím nelékařským zdravotnickým pracovníkům dostalo poděkování za vstřícnost, ochotu, pracovní nasazení, empatii a profesionalitu, které dávají pacientům, klientům a potřebným a přání pevného zdraví, elánu a pracovních i osobních úspěchů. „Růžičku jsme sice předávali vedoucím, ale chtěli jsme takto poděkovat nejen jim, nýbrž celým týmům, které k nim patří. Velmi dobře si uvědomujeme, zvlášť v současné situaci, kolik času, energie a psychických i fyzických sil musí všichni obětovat, aby dostáli všem pracovním povinnostem a jak je naše profese náročná a současně potřebná pro společnost,“ zdůrazňuje Andrea Drobiličová.

Sestrám k svátku popřál již včera také ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Jedním z pozitiv události, kterými nyní procházíme, je to, že si svět naplno uvědomuje, jak jste pro něj důležité a nepostradatelné,“ napsal mimo jiné ředitel nemocnice.