Pro informace o péči o zdraví si do Šantovky na Den prevence přišly stovky zájemců

19. února 2020

Stovky zájemců si včera nenechaly ujít příležitost dozvědět se užitečné informace z různých oblastí péče o zdraví, které pro ně připravila Fakultní nemocnice Olomouc v rámci akce Den prevence. V obchodní galerii Šantovka se mohli zastavit u bezmála dvou desítek stanovišť a s odborníky diskutovat o zdravotních potížích, vyzkoušet si některé úkony při praktických ukázkách nebo si domů odnést řadu edukačních materiálů. Velký zájem napříč věkovým spektrem budila i možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace.

„Díky zkušenostem, ale především díky skvělé přípravě všech kolegyň a kolegů Den prevence proběhl hladce. Spokojené a děkovné reakce návštěvníků opět ukázaly, že akce tohoto typu mají smysl. Všem, kteří k úspěšnému průběhu přispěli, děkuji,“ zhodnotila Mgr. Petra Stejskalová z Odboru hlavní sestry FN Olomouc, která měla organizaci akce na starosti.

Na Dni prevence se prezentovaly všechny tři interní kliniky, Novorozenecké oddělení, Ortopedická klinika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Klinika chorob kožních a pohlavních, Urologická klinika, Centrum asistované reprodukce, Oddělení mamární diagnostiky, Oddělení geriatrie, Oddělení nemocniční hygieny, Transfuzní oddělení, Oddělení léčebné výživy, Oddělení alergologie a klinické imunologie, ale také nemocniční kaplani a pacientská organizace Mamma Help.