Pro šetrné a komplexní vyšetření. Klientkám Fakultní nemocnice Olomouc slouží nový moderní mamograf

4. dubna 2023

Jeden z nejmodernějších mamografů, které jsou v současnosti celosvětově k mání, pořídilo pro své klientky Oddělení mamární diagnostiky Fakultní nemocnice Olomouc. Přístroj GE Senographe Pristina 3D disponuje umělou inteligencí, umožňuje zobrazovat pořízené snímky digitálně v 2D i 3D režimu, a to při zachování stejné dávky záření, někdy je dávka dokonce nižší. V rámci některých indikací může být alternativou k magnetické rezonanci, na níž se poměrně dlouho čeká a není každému příjemná. A v neposlední řadě je jeho velkou výhodou i ta skutečnost, že citlivější pacientky budou mít v dohledné době po dovybavení systému možnost samy si řídit průběh vyšetření a míru komprese během něj.

 • Přístroj GE Senographe Pristina 3D umožňuje na rozdíl od starších mamografů tomosyntézu prsu neboli 3D mamografii, která je alternativou ke klasické digitální 2D mamografii.

 

„Nově pořízený přístroj je jedním z nejlepších na trhu, bez nadsázky můžeme hovořit o světové úrovni v technickém vybavení. Našemu pracovišti nabízí novou diagnostickou metodu v podobě kontrastního vyšetření, velkou výhodou je i možnost 3D vyšetření bez navýšení dávky záření. Náš personál i klientky však ocení také vysoký komfort vyšetření, například nejtenčí detektor usnadňující práci s obézními či handicapovanými pacientkami. A jako ženy nás určitě potěší i speciální design stroje navržený nám na míru,“ chválí novou technickou investici vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky FN Olomouc MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.

Přístroj GE Senographe Pristina 3D umožňuje na rozdíl od starších mamografů tomosyntézu prsu neboli 3D mamografii, která je alternativou ke klasické digitální 2D mamografii. „Již není potřeba jako u staršího stroje nasazovat samostatné zařízení, ale je možné jen přepnout v nastavení, jestli chceme snímkovat v 2D, nebo v 3D režimu. Díky speciální technice je také zachovaná v podstatě stejná radiační dávka záření u obou metod, ale zároveň tím zvyšujeme schopnost odhalit některé typy lézí díky použitému 3D vyšetření,“ vysvětluje doktorka Veverková.

Další nově umožněnou metodou vyšetření je biopsie s 3D navigací, která je přesnější, rychlejší a navíc je při ní použita menší dávka záření. „K provedení původní stereotaktické biopsie byly zapotřebí dva snímky z různých úhlů, teď se provede pouze jedno 3D zobrazení. Nepoužíváme ji jen k ověření lézí, ale i pro předoperační zaměření útvarů, které musí chirurgové odstranit. Metodu 3D biopsie vnímám jako velký posun pro laborantky i pacientky, pro něž je navíc šetrnější,“ doplňuje MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.

V případě diagnostikovaného nádoru je kvůli vyloučení dalších ložisek v okolí nebo v druhém prsu v některých případech využívána magnetická rezonance. Ta může být nevhodná u klientek, které trpí klaustrofobií nebo mají kontraindikaci pro její provedení. „Díky novému přístroji nyní můžeme těmto ženám nabídnout i alternativu v podobě kontrastní mamografie. Ta je navíc rychlejší a lze ji provést prakticky hned, nemusí se tedy objednávat termín s delší čekací dobou. Při tomto vyšetření se aplikuje jodová kontrastní látka do žíly a pak se v určitém časovém intervalu provede mamografie. Metoda pomáhá odlišit léze, které mají po podání kontrastní látky patologické sycení,“ popisuje Lucia Veverková.

Předností moderního přístroje je rovněž software s umělou inteligencí na hodnocení mamografických snímků. To doposud standardně dělali dva lékaři, nyní do procesu vstupuje právě i umělá inteligence, která dokáže s velkou spolehlivostí vyčlenit negativní nálezy. „Je třeba říct, že tento software ještě není úplně dokonalý a má zatím své chyby, takže lidský úsudek rozhodně nemůže v tomto procesu chybět. Do budoucna může být ale výhodou, když se umělá inteligence naučí dobře rozpoznat negativní nálezy a vyčlenit je tak, aby je poté už nemuseli hodnotit například dva lékaři. Zdravé pacientky by tak mohly bezprostředně po negativním hodnocení odejít domů a my bychom měli více času na pacientky, které mají nález nebo potíže. Je ovšem třeba zároveň říct, že role umělé inteligence v hodnocení snímků a obecně v medicíně ještě není zcela jasně určena a vše se teprve formuje,“ upozorňuje vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky, jejíž pracoviště je zatím jediné v České republice, kde se přístroj od společnosti GE se softwarem AI testuje.

Mamograf GE Senographe Pristina 3D je také vybaven systémem asistované komprese Dueta, díky kterému si ženy mohou navolit kompresi samy, což je velmi žádoucí zejména u těch, jejichž prsa jsou citlivější a vyšetření by pro ně mohlo být nepříjemné. „Tuto funkcionalitu zprovozníme ve spolupráci s dodavatelskou firmou během letošního jara,“ poznamenává MUDr. Veverková.

A nepřímo tak navazuje na to, co je nejen u mamografického vyšetření tím zásadním - totiž lidskost, individuální přístup ke klientům a komunikace s nimi včetně schopnosti vyjít vstříc jejich potřebám. „To je pro všechny pracovníky našeho oddělení klíčové. Naše klientky u nás naleznou vlídný a empatický personál pracující kvalitně a vždy týmově. Špičková nejmodernější technika je jen jedním aspektem, byť velmi důležitým. Všem ženám nabízíme při hmatné rezistenci okamžitý termín, ty s negativním nálezem se u nás nezdrží dlouho a výsledek vyšetření obdrží ihned na místě, v případě pozitivního nálezu je samozřejmostí okamžitá a komplexní péče jedné z nejlepších nemocnic v České republice,“ uzavírá MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.

Oddělení mamární diagnostiky Fakultní nemocnice Olomouc je ženám k dispozici v běžných provozních dobách a objednat se lze na telefonních číslech 588 444 730, 588 444 736, prostřednictvím mailové adresy mamografie@fnol.cz nebo online na webu mamoobjpac.fnol.cz. Podrobnější informace najdete také na webových stránkách mamografie.fnol.cz.

Co byste měli vědět o Oddělení mamární diagnostiky FN Olomouc:

 • Objednací lhůty se pohybují od 2 do 5 dnů, v akutních případech max. do druhého dne.
 • Provozní doba: pondělí a úterý 7.00 – 18.30 hodin; středa, čtvrtek, pátek 7.00 – 15.30 hodin.
 • Disponuje moderním plně digitalizovaným mamografem s nízkou dávkou záření a s přesnějším zobrazením, které omezuje doplňková vyšetření včetně kontrolního odběru tkáně na minimum.
 • Nabízí možnost 3D screeningu pro přesnější vyšetření prsní žlázy.
 • Poskytuje vyšetření ultrasonografické i prostřednictvím magnetické rezonance.
 • Výhodou je komplexnost následné péče, která je zahájena v několika dnech.
 • Součástí screeningu je konzultace a hodnocení výsledků provedeného vyšetření, vše v jeden den.
 • Negativní výsledek vyšetření se klientky dozvědí ihned přímo na místě.
 • Pokud máte doporučení, vše hradí vaše zdravotní pojišťovna, pro samoplátkyně nejsou žádné další poplatky na doplňkové vyšetření nebo konzultace.
 • Ženy ve věku od 45 let mají mamografické vyšetření hrazené jednou za dva roky ze zdravotního pojištění.
 • Cena mamografického vyšetření pro samoplátkyně je 780 korun.
 • Cena ultrazvukového vyšetření pro samoplátkyně činí 510 korun.
 • Samoplátkyně nepotřebují k vyšetření žádanku od lékaře.

 • Přístroj GE Senographe Pristina 3D