Program řízené redukce hmotnosti pomáhá ve FN Olomouc správně motivovaným lidem zbavit se škodlivé obezity

15. ledna 2020

Vysoký tlak a cholesterol, cukrovka, ztučnění jater, chronické poruchy pohybového aparátu. To jsou jen některé zdravotní následky, jež s sebou přináší zmnožení tukové tkáně v těle, neboli obezita. Bojem s touto stále častější civilizační chorobou se zabývá Program řízené redukce hmotnosti, který zavedla a úspěšně provozuje Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc. V rámci programu zde pod dohledem odborníků přišli někteří obezitou trpící pacienti až o desítky kilogramů.

Pan Josef bojuje s obezitou již od dětství a postupně se dostal až na váhu 149 kilogramů při hodnotě BMI (body mass index) 52,9 a obvodu pasu 141 centimetrů. Mimo jiné za to mohl nepravidelný jídelníček, spousta času tráveného v autě a žádná pravidelná pohybová aktivita. Vedle řady pro obezitu obvyklých zdravotních komplikací jej trápil i těžký syndrom spánkové apnoe. Přihlásil se proto do Programu řízené redukce hmotnosti v olomoucké fakultní nemocnici, kde mu byl upraven jídelníček co do skladby i pravidelnosti, absolvoval individuální cvičení pod vedením fyzioterapeutky včetně edukace cvičení na doma, které kombinuje aerobní aktivity, balanční cvičení, cvičení vlastní váhou a aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Výsledek? Za jedenáct měsíců Josef zhubl 40 kilogramů a v pase ztratil 30 centimetrů. Spolu s tím došlo k úpravě krevního tlaku i jaterních testů a poklesu glykémie. „Program mi doporučila paní MUDr. Hamplová z interní ambulance Železniční polikliniky. Jsem moc rád, že mě do něj nasměrovala. Svoji účast v programu vnímám velice pozitivně, má nezanedbatelný vliv na celkové zlepšení mého zdravotního stavu, zvýšila mi sebevědomí a má vliv i na život osobní. Lékařky i sestry mě pozitivně motivovaly, za což jim patří velký dík. Jsem rozhodnut v programu pokračovat, chtěl bych zhubnout ještě 15 až 20 kilogramů a poté svoji hmotnost stabilizovat a vyhnout se jo-jo efektu, se kterým mám nedobré zkušenosti,“ plánuje pan Josef.

Obezita je multifaktoriálně podmíněné onemocnění, podklad jejího vzniku je jednak genetický a jednak behaviorální. „V České republice trpí téměř každý druhý člověk nadváhou a každý čtvrtý pak některým typem obezity. Na nárůst počtu obézních má vliv životní styl s nízkou fyzickou aktivitou, vysokoenergetickou stravou, špatným složením složek potravy a chronickým stresem,“ vysvětluje MUDr. Katarína Moravcová z Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc. „Obezita s sebou přináší celou řadu nepříjemných až nebezpečných zdravotních komplikací. Při vstupu do Programu řízené redukce hmotnosti na naší klinice má velké procento klientů již hypertenzi, prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemii, steatózu jater nebo chronické poruchy pohybového aparátu,“ dodává MUDr. Moravcová.

V rámci komplexní péče pacienti během programu podstoupí vstupní interní vyšetření včetně odběrů krve a spiroergometrii s hodnocením tlakové a frekvenční reakce na zátěž. Je jim stanovena kardiorespirační zdatnost a určeny vhodné tepové frekvence pro aerobní aktivitu. Pomocí nepřímé kalorimetrie se u nich zjistí hodnota klidového metabolismu na základě spotřeby O2 v klidu a součástí péče je rovněž bioimpedanční měření složení těla (stanovení procenta tukové tkáně, svalové hmoty a vody v těle). „Dále u pacientů vyšetříme pohybový aparát fyzioterapeutem a následně stanovíme vhodnou individuální či skupinovou pohybovou terapii, jejíž součástí je aktivace hlubokého stabilizačního systému. Naším cílem je motivovat pacienty k pravidelné pohybové aktivitě, která jim přináší pozitivní vliv na zdraví a současně radost,“ zmiňuje lékařka.

Ve spolupráci s nutriční terapeutkou jsou účastníkům programu upraveny stravovací návyky. „Důležité je naučit se pravidelnému režimu, aby se podařilo nastartovat metabolismus správným směrem. Důraz se klade na vhodné vyvážení jídelníčku. Cílem je naučit klienta sestavit si aktivně jídelníček tak, aby přijímal optimální množství energie ve vhodné skladbě. Individuálně je také možná psychoterapie ve spolupráci s psychologem,“ doplňuje MUDr. Katarína Moravcová.

Pan Zdeněk při váze 133,3 kilogramů, BMI 43,5 a obvodu pasu 132 centimetrů trpěl na vysoký krevní tlak, cholesterol, ztučnění jater, vysokou hladinu kyseliny močové a bolesti zad. Ty byly také jeho hlavní motivací k hubnutí. V rámci Programu řízené redukce hmotnosti u něj došlo k úpravě jídelníčku a zahájení cvičení s cílem korekce postury, posílení hlubokého stabilizačního systému, redukce hmotnosti a úpravy svalových dysbalancí. Za dvanáct měsíců šla váha dolů o 25 kilogramů a většina zdravotních ukazatelů se vrátila do normy. Ustoupily bolesti v oblasti bederní páteře a došlo k výraznému zlepšení fyzické zdatnosti. „Do programu mě poslala má doktorka MUDr. Helena Ježíková s bolestí zad a obezitou. Svou účast považuji za úspěšnou, ale ještě ne uzavřenou. Každpopádně bych chtěl poděkovat paní doktorce a sestřičkám z rehabilitace za úžasnou podporu a přístup,“ chválí pan Zdeněk.

Pan Alois měl od dětství vysoký tlak a obezitu, poslední 4 roky cukrovku, vlivem sedavého zaměstnání se dostal až na 178,3 kilogramu s obvodem pasu 153 centimetrů a BMI 48,9. Za šest měsíců po úpravě jídelníčku a zařazení pravidelné pohybové aktivity s posilováním vlastní váhou a přidáním chůze kontrolované krokoměrem zhubl o 25 kilogramů, v pase o 18 centimetrů. Upravil se mu krevní tlak, na který už nemusí brát tolik léků. I pana Aloise doporučila do programu obvodní lékařka a také on hodlá v započaté cestě pokračovat. „Za účast v programu jsem vděčný. S váhou bojuji od dětství, ale až nyní se mi daří hubnout a nepřibírat. S výsledky jsem spokojený, nicméně jsem stále na začátku. Největším přínosem je zlepšení mé kondice, a tudíž nejsem tak často unavený. Také mám nyní předepsáno méně léků. Všem říkám, že nedržím dietu, jenom jím jinak. Více přemýšlím o tom, co jím, a proto si vybírám potraviny s lepším složením,“ vysvětluje pan Alois.

„Skutečně zdravý životní styl by neměl být trestem, ale spíše odměnou. Odměnou pro naše tělo, které máme rádi a kterému za mnohé vděčíme. Protože pokud se máme rádi, chceme pro sebe jen to nejlepší,“ motivuje další zájemce o účast v Programu řízené redukce hmotnosti MUDr. Katarína Moravcová.

Měli byste zájem o Program řízené redukce hmotnosti? Objednejte se ZDE.