Psychologové práce se setkali ve FN Olomouc

26. ledna 2023

Networkingovou snídani dnes pro své členy uspořádala ve Fakultní nemocnici Olomouc Česká asociace psychologů práce a organizace z.s. V konferenčních sálech II. interní kliniky se však pochopitelně nerozdávaly croissanty a káva, nýbrž zajímavé informace. Odborníky s psychologickým vzděláním, kteří vykonávají psychologické činnosti a služby v oblasti psychologie práce, přivítala a jejich setkání zahájila vedoucí oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Mgr. Vladimíra Odehnalová, která členkou předsednictva asociace. Hlavním hostem byl olomoucký rodák a významný psycholog František Bělohlávek. Během inspirativního dopoledne vystoupila také vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu Mgr. et Mgr. Michaela Gehrová, která představila nemocniční systém psychosociální intervenční služby.