Psychosociální podporu vloni vyhledalo více než sto zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc

28. ledna 2020

Ve více než dvojnásobném počtu případů pomohli v roce 2019 svým kolegyním a kolegům zdravotníci, kteří jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc zapojeni do projektu Systém psychosociální intervenční služby (SPIS). Takzvanou peer podporu těm zaměstnancům, které zasáhla těžká, především profesní zkušenost, poskytli 125 lidem, přičemž rok předtím to bylo 51. Obdobnou psychosociální podporu pro blízké a příbuzné pacientů v případě zasažení akutní stresovou poruchou pak poskytli 71 osobám, v roce 2018 jich bylo 57. Podle koordinátorky SPIS ve FNOL Mgr. et. Mgr. Michaely Gehrové rostoucí počty případů ukazují, že psychosociální podpora v největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě má velké opodstatnění.

„Zdravotnictví je velmi specifický obor, v němž se setkávají pacienti a jejich blízcí se zdravotníky. Tato setkání, zejména při náhlých a těžkých onemocněních, úrazech, nebo dokonce úmrtích, nebývají radostná, chtěná, ani plánovaná. Mohou vést k významnému zasažení zdravotnického personálu po stránce psychosociální. Nesou-li si zdravotníci tato nakumulovaná traumata dále životem, může se u nich vyvinout akutní stresová reakce a bez řešení krizové situace posttraumatická stresová porucha. Významně se může u zdravotníků rozvíjet syndrom vyhoření,“ upozorňuje Michaela Gehrová. Lékařům, sestrám, ale také THP pracovníkům, kteří jsou nebo byli akutním postraumatickým vlivům vystaveni, poskytuje podporu Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) FNOL, a to již od roku 2011. „Službu mohou využít zdravotničtí pracovníci bez ohledu na to, na které kliniku nebo oddělení pracují. Naším úkolem je prožité události uzavřít, aby si je nenesli dále životem,“ vysvětluje vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu. Aktuálně ve FN Olomouc působí jedenáct peerů a dva kliničtí psychologové, kteří aktivně poskytují intervence ve směru kolegiální peer podpory – psychické první pomoci.

Od roku 2018 pak v olomoucké fakultní nemocnici působí tým zdravotnických interventů, kteří poskytují psychosociální podporu blízkým a příbuzným pacientů, a to v případě zasažení akutní stresovou poruchou. „Tato podpora může pomoci v prevenci rozvoje posttraumatické stresové poruchy. Cílem péče je především snížit hladinu stresu, umožnit bezpečný průchod emocí, identifikovat kompenzační mechanismy zvládání stresové zátěže a poskytnout maximální psychosociální podporu včetně zprostředkování dalších forem pomoci, je-li to nutné,“ popisuje službu Michaela Gehrová. Zdravotničtí interventi jsou v případě potřeby povoláni na kliniku či oddělení k poskytování první psychické pomoci. Tato služba je poskytovaná v nepřetržitém režimu a to ve spolupráci týmu zdravotnických interventů FNOL, klinických psychologů OKPSY a Psychiatrické kliniky. Aktuálně ve FN Olomouc působí 10 zdravotnických interventů. „V letošním roce plánujeme tým rozšířit o další čtyři členy. Jejich výcvik budeme financovat z dotací ministerstva zdravotnictví,“ dodává Michaela Gehrová.