Respekt, ohled a úcta. FN Olomouc zjišťovala spokojenost hospitalizovaných pacientů

7. března 2022

Páté místo mezi zúčastněnými zdravotnickými zařízeními obsadila Fakultní nemocnice Olomouc v pilotním průzkumu Národní hodnocení spokojenosti pacientů - lůžková zdravotní péče. Dotazníkové šetření probíhalo v říjnu loňského roku pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve FN Olomouc se průzkumu zúčastnilo 31 oddělení lůžkové péče, výsledná průměrná známka byla 1,22 a celková spokojenost pacientů vyjádřená na 1717 odevzdaných dotaznících činila 94,62 %.

  • Archivní foto z cyklu Na URGENT!, Jindřich Štreit

 

„To, jak se u nás nejen hospitalizovaní pacienti cítí, vnímáme jako nedílnou součást léčebného procesu. Naše nemocnice je dlouhodobě velmi dobře hodnocena v řadě měřitelných ukazatelů úspěšnosti léčby. Subjektivní pocity a komfort našich klientů však osobně kladu s těmito ‚tvrdými‘ daty na stejnou úroveň,“ říká ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Dotazníkového šetření v rámci Národního hodnocení spokojenosti pacientů se vloni zúčastnilo celkem třináct zdravotnických zařízení z celé ČR. Olomoucká fakultní nemocnice s hodnocením 94,62 % mezi nimi obsadila páté místo. Nejlépe hodnocenými oblastmi v naší nemocnici byly Respekt, ohled a úcta (hodnocení 1,12, průměr 96,97 %) a Propuštění a pokračování péče (hodnocení 1,14, průměr 96,52 %).

„Zpětná vazba od pacientů nás samozřejmě velmi zajímá. Sami je v tomto směru v rámci našeho interního hodnocení každoročně oslovujeme. Tento průzkum je unikátní v tom, že vedle kvality péče akcentuje i subjektivní spokojenost například v oblastech komunikace, citové opory, zapojení rodiny či tělesného pohodlí. Je to trochu jiný než tradiční pohled na zdravotní péči a říká, že emocionální stránka je neméně důležitá,“ upozorňuje vedoucí Odboru kvality FN Olomouc Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA.