Režim návštěv u hospitalizovaných pacientů ve FN Olomouc

11. ledna 2022

S platností od 11. 1. 2022 do odvolání  do odvolání se zakazují návštěvy pacientů na všech pracovištích lůžkové péče, s výjimkou, o které rozhodne ošetřující lékař pacienta, konkrétně s výjimkou návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností a návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:

 1. a) Osoba navštěvující pacienta nejeví známky onemocnění COVID-19 a splňuje následující podmínky:
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní (dokládá certifikátem) od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • absolvování PCR testu k průkazu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 3 dny, (dokládá certifikátem), nebo
 • absolvování antigenního testu na přítomnosti antigenu SARS-CoV-2 provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem nejdéle před 24 hodinami, (dokládá certifikátem) nebo
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, ukončila izolaci, od prvního laboratorního průkazu onemocnění neuplynulo více než 180 dní.
 1. b) Po dobu návštěvy používá osobní ochranný prostředek dýchacích cest, tj. minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při dodržení režimových opatření:
 • doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin nebo individuálně po dohodě s ošetřujícím lékařem (návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění),
 • každá osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním,
 • návštěvy se v jeden čas účastní pouze jedna osoba,
 • návštěva dětí do 10 let pouze se svolením ošetřujícího lékaře,
 • pokud návštěva vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo je v karanténě, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna,
 • návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše pacienty i personál.