Režim návštěv u hospitalizovaných pacientů ve FN Olomouc

23. května 2021

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) z 11. května 2021 jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc umožněny návštěvy u hospitalizovaných pacientů za dodržení následujících podmínek:

 • Návštěvní hodiny jsou od 14.00 do 16.30 hodin; výjimečně může ošetřující lékař umožnit návštěvu mimo stanovenou dobu.
 • Návštěvy se v jeden čas účastní maximálně 2 osoby; návštěvy dětí do 6 let jsou možné pouze se svolením ošetřujícího lékaře.
 • Návštěvy nejsou povoleny u pacientů hospitalizovaných s onemocněním nebo s podezřením na onemocnění COVID-19 s výjimkou pacientů v terminálním stádiu.
 • Návštěvník vyčká u vstupu na oddělení do příchodu personálu a předloží jeden z těchto dokumentů:
  • doklad o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který nesmí být starší než 48 hodin;
  • doklad o ukončení izolace laboratorně prokázaného onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka (doloží doklad);
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka (doloží certifikát);
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (doloží certifikát).
 • Režimová opatření pro návštěvníky:
  • před zahájením návštěvy bude návštěvník dotázán na příznaky onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karanténu;
  • po dobu návštěvy používá návštěvník ochranný prostředek dýchacích cest, tj. respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;
  • při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou.

Přítomnost třetí osoby při porodu je povolena, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu;
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami;
 • třetí osoba se podrobí všem opatřením stanovených pro návštěvy ve FN Olomouc.