Robotický systém Da Vinci zachraňuje životy a také jim pomáhá na svět. Fakultní nemocnice Olomouc pořídila jeho nejnovější verzi

15. srpna 2018

Již devátým rokem slouží pacientům a lékařům Fakultní nemocnice Olomouc robotické centrum. Od září 2009, kdy vzniklo, v něm specialisté z olomoucké nemocnice provedli bezmála dva a půl tisíce operací. Jejich pacienti přitom nepocházejí jen z nejbližšího okolí, ale také třeba ze Slovenska či Polska. Fakultní nemocnice Olomouc má nyní pro urologické a gynekologické operace k dispozici nejnovější generaci amerického robotického systému Da Vinci Xi.

Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje v „rukách" robota. Ty přes vpichy v kůži velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta.

Nejnovější generace robota da Vinci s označením Xi je na trhu od roku 2014. Olomoucká fakultní nemocnice jej pořídila letos v dubnu za zhruba 41 milionů korun z vlastních prostředků. Nový stroj má zdokonalenou telemanipulaci, takže se lépe chirurgovi ovládá, a zásadně zlepšenou optiku, tedy endoskop. Ten nabízí o 20 procent větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení. Chirurg díky tomu vidí lépe a přesněji. A pomocí vylepšené operační části je snadnější i přístup trokary (ostrého chirurgického nástroje sloužícího k vytváření přístupu do tělních dutin), díky čemuž se operatér k pacientovi lépe dostane a pronikne do větší hloubky, protože jej nelimituje délka nástroje. Dá se říci, že tím stroj také reflektuje nárůst obezity u populace nejen v České republice.

Další výhodou nové generace robota da Vinci je vylepšená koagulace. Minimalizují se tak jakákoliv rizika poškození a operace se stává ještě bezpečnější. Model Xi navíc disponuje také novým navigačním systémem a možností unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem.

Nejvíce robotických operací provádějí ve Fakultní nemocnici Olomouc odborníci z urologické kliniky, kteří tímto způsobem například odstraňují nádory z ledvin či odoperovávají nádorem zasaženou prostatu. „Víme, že robotická radikální prostatektomie je ze všech způsobů léčby karcinomu prostaty onkologicky nejúspěšnější a nejlépe uchová kvalitu života mužů,“ říká přednosta Urologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. „Navíc robotické provedení má potenciál neustálého vylepšení operační techniky. Naše pracoviště například publikovalo vloni v prestižním časopise European Urology originální plastiku svalů pánevního dna, která významně redukuje pooperační inkontinenci,“ dodává profesor Študent.

Vynikající osobní zkušenost s prací olomouckých urologů potvrzuje i Ing. Vojtěch Doležal z Brna, který absolvoval rok před svými šedesátinami radikální prostatektomii. „V říjnu 2015 mi díky systému preventivním prohlídek zjistili v Masarykově onkologickém ústavu v Brně potenciální riziko karcinomu prostaty, které se po následném došetření ve Fakultní nemocnici Olomouc skutečně prokázalo. Po konzultaci s panem přednostou Študentem došlo k dohodě o chirurgickém řešení a následně mi byl proveden zákrok na robotickém pracovišti s využitím inovativního postupu týmu pod vedením pana profesora,“ popisuje svůj příběh Ing. Doležal, který oceňuje především rychlost, s níž byl jeho zdravotní problém vyřešen, i absenci následků operace, které obvykle provázejí tradiční postupy při radikální prostatektomii. „Celý proces od zjištění rizika až po odstranění problému trval pouhý jeden měsíc a vlastní pobyt v nemocnici jen pět dnů. Poté jsem se mohl ihned zapojit do normálního života bez dlouhodobých problémů třeba v podobě inkontinence. U mě vše odeznělo do čtrnácti dní a od té doby dál žiji plnohodnotným způsobem života. Vzhledem ke své profesi cestuji hodně po světě a jednám se zahraničními partnery a všem při podobných problémech olomouckou nemocnici doporučuji. Někteří už se dokonce na možnost absolvování operace zde i přímo konkrétně ptali,“ skládá Vojtěch Doležal poklonu práci urologů z FN Olomouc.

Urologická klinika provedla od pořízení systému da Vinci celkem 2091 robotických operací, z toho 1852 radikálních prostatektomií, 183 resekcí ledvin a 50 pyeloplastik (operací ledvinné pánvičky). O významu laparoskopických operací vypovídají nejlépe data týkající se odstranění nádorů prostaty: zatímco v roce 2009 bylo ze 140 provedených operací jen 32 robotických, vloni pouze u dvou operací tohoto druhu z celkových 291 „neasistoval“ robot. „Zvyšující se podíl velkých onkologických operací prováděných roboticky má vliv i na celkovou délku hospitalizace pacientů. Zatímco v roce 1990 měla naše klinika 95 lůžek, v současné době je to pouhých 31 lůžek, což z nás v tomto směru činí jednu z nejmenších tuzemských urologických klinik. Přitom velkých onkologických operaci jsme například v roce 2006 uskutečnili 186 a v roce 2017 už 572. Vyplývá z toho jednoznačně, že díky šetrnějšímu robotickému zákroku nemusejí pacienti po operaci strávit na klinice tolik času, jejich hospitalizace je podstatně kratší a není potřeba velký počet lůžek,“ vysvětluje přednosta Vladimír Študent.

Robotický systém da Vinci využívá rovněž Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc. Její odborníci provedli od jeho pořízení v roce 2009 již 342 operací zaměřených především na odstranění dělohy pro nádor, odstranění lymfatických uzlin pro nádor dělohy či zavěšení dělohy nebo pochvy při prolapsu. Díky minimálně invazivnímu přístupu mohou pomocí robotického systému operovat i starší, zdravotně komplikovanější pacientky s nádorem dělohy a zvyšovat tak jejich šance na dlouhodobé přežití. V roce 2009 bylo na klinice operováno minimálně invazivně 40 procent pacientek s nádorem dělohy, v roce 2017 už to bylo 90 procent. Takový podíl laparoskopických výkonů nemá v rámci České republiky srovnání. Za loňský rok má porodnicko-gynekologická klinika na kontě 45 operací, ale také třeba úspěšně vyřešený grant zaměřený na robotickou chirurgii v gynekologii, podpořený grantovou agenturou ministerstva zdravotnictví. Jeho výsledky byly publikovány v mezinárodních prestižních vědeckých časopisech. Robotický systém také pomocí nové technologie zbarvování sentinelových uzlin dále snižuje operační zátěž žen s nádory dělohy a zrychluje jejich návrat do normálního života. Na mezinárodním výzkumu využití této metody se porodnicko-gynekologická klinika rovněž podílí.

  • přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Jednou z pacientek, které robotická operace pomohla, je Mgr. Jana Božová z Olomouce. Ta v roce 2016 prodělala takzvanou robotickou cerkláž, díky níž porodila o rok později zdravou dceru. „Podobných operací bylo na světě provedeno přibližně jen padesát. V České republice šlo o premiéru, díky které přišlo na svět první takto donošené dítě,“ zmiňuje přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Paní Jana už společně s manželem vychovávala jednu dceru po naprosto bezproblémovém těhotenství a přirozeném porodu. Další dvě těhotenství však skončila neúspěšně zhruba v polovině. „První potrat jsme považovali za ‚smůlu‘, jenže další pokus po roce dopadl také špatně. Potom mi ve fakultní nemocnici nabídli možnost robotické cerkláže. Rok jsem nabídku zvažovala a po absolvování potřebných vyšetření přišla na řadu operace. I díky ní se mi vloni v červnu narodila císařským řezem zdravá holčička, za což moc děkuji pánům profesorům Ľubuškému a Pilkovi a celému jejich týmu,“ usmívá se Jana Božová, jejíž mladší dceři Marušce je nyní třináct měsíců.

  • Jana Božová z Olomouce v roce 2016 prodělala tzv. robotickou cerkláž, díky níž porodila o rok později zdravou dceru.

Další prvenství si olomoucká porodnicko-gynekologická klinika připíše letos v září, kdy při ní bude zřízeno první školicí pracoviště pro robotickou chirurgii v gynekologii pro střední a východní Evropu. „Po robotických centrech je v evropských nemocnicích vzhledem k jejich výsledkům enormní poptávka. Firma, která roboty vyrábí a dodává, má však nesmírně přísné nároky na proškolení jejich obsluhy. Přirovnal bych to k pilotům civilních letadel, ti také musejí být pro svou práci perfektně vyškoleni, protože absolutní prioritou je zde bezpečnost. Je proto velkým vyznamenáním pro naši kliniku, že se stane prvním školicím centrem pro celou střední a východní Evropu,“ zdůrazňuje profesor Radovan Pilka.

V České republice je v současnosti aktivně využíváno devět robotických systémů da Vinci - kromě Fakultní nemocnice Olomouc s nimi pracují chirurgové v pražských nemocnicích Na Homolce, Ústřední vojenské nemocnici a ve Fakultní nemocnici v Motole, dále v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Mostištích, Novém Jičíně a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Celkový počet robotů však stále není pro potřeby českých pacientů dostačující.