Roman Havlík a Marián Hajdúch obdrželi Ceny města Olomouce

3. června 2021

Již počtyřiadvacáté ocenilo město Olomouc své významné osobnosti, které jsou s ním spjaté, zasloužily se o zviditelnění města a svou prací přispěli ke zlepšení života nás všech. Letos si ocenění převzalo během galavečera ve slavnostním sále Arcibiskupského paláce celkem osm nových laureátů.

Mezi nimi i ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., který stejně jako ředitel Vojenské nemocnice v Olomouci plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda převzal Cenu za počin roku 2020 za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií, a zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny FN Olomouc a Lékařské fakulty UP v Olomouci doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Cena města v oblasti Věda a výzkum).

„Ceny města si velmi vážím, vnímám ji nikoliv jako individuální ocenění své osoby, ale jako poděkování za práci celé Fakultní nemocnici Olomouc a všem jejím zaměstnancům nejen v době koronavirové. Zdravotnický, ale i nezdravotnický personál má za sebou náročné období plné výzev a úkolů řešených v turbulentní atmosféře a já jsem velmi rád, že jsem jim mohl čelit právě v tomto kolektivu. Pokud jsou tato a podobné ceny způsobem, jak všem zaměstnancům naší nemocnice za jejich úsilí poděkovat, pak se jejich převzetí rád a s hrdostí ujímám,“ uvedl Roman Havlík.

Autor fotografií: Vojtěch Duda, Žurnál Univerzity Palackého