Sestry a lékaři Porodnicko-gynekologické kliniky darovali krev

27. května 2021

Jistě jste ty alarmující zprávy zaznamenali také – řada transfuzních oddělení po celé České republice hlásí kritický nedostatek krve. V době, kdy se nemocnice vracejí do standardního režimu a snaží se rychle dohnat dluh v operačních výkonech, jsou dárci krve vítáni s otevřenou náručí. Že by zdravotníci mohli jít i v tomto směru příkladem, dokládá včerejší hromadný odběr zaměstnanců Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc. Nejcennější tekutinu přišlo včera darovat dvanáct sester a lékařů, přičemž tři z nich poprvé.

Na pracovišti, kde na svět pomáhají novému životu, si dobře uvědomují, že transfuzní přípravky mají v každodenní praxi nezastupitelnou úlohu. Porodnicko-gynekologická klinika totiž pečuje také o maminky se závažnými diagnózami, například s krevními onemocněními nebo poruchami placentace. Tyto případy vyžadují substituci krevními deriváty. K život ohrožující krevní ztrátě ale může dojít i při porodu po standardně probíhajícím těhotenství.

Tým Porodnicko-gynekologické kliniky přitom skupinově daroval krev již podruhé. Vloni v lednu přišlo na Transfuzní oddělení patnáct zaměstnanců. Navázali tehdy na vlnu skupinových odběrů, ke kterým se postupně odhodlali zdravotníci z Oddělení rehabilitace, Novorozeneckého oddělení, II. chirurgické kliniky, Ortopedické kliniky i samotného Transfuzního oddělení. Tuto aktivitu vloni na jaře přerušila koronavirová pandemie, ale na „transfuzce“ doufají, že skupinový odběr Porodnicko-gynekologické kliniky zájem o skupinové dárcovství mezi zaměstnanci FN Olomouc znovu podnítí.

Více o dárcovstí krve se dozvíte na transfuzka.fnol.cz.