Spánková laboratoř Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc má dva nové přístroje a připomene si Světový den spánku

9. března 2020

Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Pro všechny ty, kteří jím trpí, jde o mimořádně nepříjemnou poruchu, jež výrazným způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života a navíc může způsobovat vážné zdravotní problémy. Pacientů s poruchami dýchání ve spánku (především syndromem obstrukční spánkové apnoe) neustále přibývá a prodlužují se tak i čekací doby na jejich vyšetření. Laboratoř spánkové medicíny Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc na tento trend zareagovala uvedením do provozu dvou nových špičkových přístrojů - polysomnografů Alice 6 v hodnotě zhruba 2 miliony korun.

Polysomnograf je diagnostický systém, který pacienta sleduje během spánku. Lékaři tak mají přehled o dýchání pacienta, pohybech jeho hrudníku, břicha, nohou, ale také o záznamu elektrické aktivity srdce (elektrokardiogram) a mozku (elektroencefalogram). „Tyto přístroje používáme k diagnostice všech poruch spánku. Nejčastěji v případě pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe, kdy dochází k apnoickým pauzám, při nichž pacient nedýchá. Zároveň klesá hladina kyslíku v krvi a je narušena přirozená struktura spánku. U pacientů se tak projevuje nadměrná denní spavost, mikrospánky a vzniká například vyšší riziko dopravních nehod. Zároveň se také zvyšuje riziko dalších onemocnění, jako jsou arteriální hypertenze nebo infarkt myokardu. Diagnostikovat však můžeme i další onemocnění, třeba náměsíčnost, poruchy chování ve spánku a podobně,“ vysvětluje vedoucí lékař Laboratoře spánkové medicíny FN Olomouc MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Instalované přístroje Polysomnograf Alice 6 od amerického výrobce Philips představují podle jeho slov špičku ve svém oboru. „S jistou nadsázkou lze o nich říct, že se jedná o Rolls-Royce mezi polysomnografy. Díky jejich pořízení budeme moct vyšetřit více pacientů a zkrátit čekací doby na jednotlivá vyšetření. Ty jsou u nás i tak aktuálně nejkratší na celé Moravě. Tento benefit je k dispozici i pro pacienty z jiných regionů, čehož již nyní hojně využívají lidé například z Valašska či jižní Moravy,“ dodává MUDr. Sova.

Problematiku spánku a jeho poruch si nejen Fakultní nemocnice Olomouc, ale s ní i celý svět připomenou v pátek 13. března 2020, který je organizací World Sleep Society vyhlášen Světovým dnem spánku. „Cílem této akce je upozornit na význam spánku pro zdravý život člověka a na jednotlivá onemocnění, která se spánkem souvisejí. V kontextu naší spánkové laboratoře se jedná zejména o syndrom obstrukční spánkové apnoe,“ říká vedoucí lékař.

Laboratoř spánkové medicíny Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc je v současné době jednou z největších spánkových laboratoří v ČR. Aktuálně se může pochlubit jednou z nejkratších čekacích dob na prvotní vyšetření v tuzemsku a také využíváním řady moderních a progresivních metod. Například již téměř 3500 pacientů se zde léčí takzvaným přetlakovým dýcháním, terapií syndromu obstrukční spánkové apnoe.

Zájemci o vyšetření se mohou objednat na telefonu 588 443 561, případně prostřednictvím mailové adresy plicni@fnol.cz.