Společnost pro ranou péči s nadací Život dětem podpořily Dětskou kliniku FN Olomouc

14. prosince 2020

Olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči vybrala a zakoupila ve spolupráci s nadací Život dětem pomůcky pro malé pacienty Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Pomůcky slouží pro stimulaci a podporu psychomotorického vývoje dětí se zdravotním postižením, které jsou na klinice hospitalizovány.

Dětská klinika FN Olomouc velmi často pečuje o děti, u nichž dochází k diagnostickému procesu, tedy ke zjišťování přítomnosti zdravotního postižení případně závažného onemocnění. Jednou ze zásad kvality rané intervence je zahájení péče a podpory včas, v ideálním případě ihned po zjištění diagnózy, ohrožení nebo opoždění psychomotorického vývoje dítěte. V raném věku je díky dozrávání centrální nervové soustavy větší šance pro efektivní podporu psychomotorického vývoje dítěte. Dětská klinika má k dispozici pomůcky, které slouží k stimulaci dítěte a podpora jeho vývoje tak může být zahájena okamžitě, ještě v průběhu hospitalizace.

Pomůcky slouží také pro stimulaci dětí s kombinovaným postižením v případě jejich hospitalizace. Bohužel vzhledem k primární diagnóze provází děti s kombinovaným postižením zdravotní komplikace, které vyžadují častou hospitalizaci. Hospitalizace nezřídka vedou k regresu ve vývoji těchto dětí. Díky zajištění stimulace a podnětného prostředí během hospitalizace lze tento regres ve vývoji zmírnit.

Více o činnosti Střediska rané péče se dozvíte ZDE.