Stavební práce v budově A probíhají za provozu. Prosíme o pochopení

9. června 2021

Až do konce letošního roku budou probíhat nezbytné stavební práce v centrální budově A (modrý monoblok) v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Souběžné zde dochází jednak k úpravám prostor Radiologické kliniky v suterénu objektu a také k vybudování nástavby ve 3. nadzemním podlaží. Práce je bohužel nutné realizovat při zachování provozu této klíčové nemocniční budovy, proto prosíme všechny pacienty, zaměstnance i návštěvníky o pochopení a toleranci k nezbytnému stavebnímu ruchu.

Nově vznikající nástavba půdorysně doplní téměř celé nejvyšší podlaží budovy. Jedním z hlavních záměrů projektu je vytvořit zázemí pracovníků lékařských i nelékařských oborů - plánuje se zde umístit až 512 šatních skříní s nezbytným sociálním zázemím. Neméně důležitým cílem je vytvoření zázemí pro přesun vedení kliniky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, čímž se uvolní cenné prostory v přízemí monobloku, které budou následně adaptovány pro ambulantní provozy.

Stavební úpravy Radiologické kliniky se týkají zejména pracovišť popisoven, a to včetně modernizace povrchů, vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace a další technické infrastruktury. Součástí těchto prací je také instalace velmi inovativní zdravotnické i nezdravotnické techniky. Vznikla zde například „falešná“ okna, která spolu s inteligentním systémem simulují denní osvětlení i v místnostech bez klasických oken. Další novinkou je vyvolávací systém, jenž bude uzpůsoben na čtení kódů QR a zadávání rodných čísel.

Tyto práce bohužel nelze provádět výhradně mimo exponované denní časy, protože se jedná o rozsáhlé úpravy, které jsou pro provoz dotčených zdravotnických pracovišť klíčové. Za dočasný nekomfort se všem návštěvníkům, pacientům i zaměstnancům na pracovištích v budově A omlouváme. Naší snahou je práce dokončit co nejdříve a pokud možno ty nejvíce obtěžující přesunout mimo běžnou provozní dobu.

Děkujeme za pochopení!