STOP DEKUBITŮM! FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC UPOZORNÍ NA NEBEZPEČÍ PROLEŽENIN

15. listopadu 2021

Ani moderní medicína je neumí zcela vymýtit. Stále zůstávají velkým problémem, který se týká hospitalizovaných pacientů i osob, o které pečují jejich blízcí. Řeč je o dekubitech neboli proleženinách. Na závažnost potíží, které odborníci řadí mezi tzv. chronické rány, každoročně v listopadu upozorňuje Světový den STOP dekubitům. Nebude tomu jinak ani letos. Fakultní nemocnice Olomouci opět při této příležitosti pořádá preventivní akci Mít ránu - to nechceš. Zdravotníci nabídnou v pátek 19. listopadu od 9 do 14 hodin v konferenčních prostorách II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické všem zájemcům odbornou pomoc a poradenství.

Dekubity vznikají v místech neustálého kontaktu a tlaku. Dochází při nich k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich odumírání. „Obvykle patří do kategorie obtížně se hojících ran a jejich doba hojení může být velmi dlouhá,“ říká vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc Mgr. Lenka Šeflová, s tím, že proleženiny se mohou tvořit velmi rychle, někdy i během několika desítek minut.

Preventivní akce spojené se Světovým dnem STOP dekubitům jsou proto podle odborníků velmi důležité a je samozřejmé, že se k nim FN Olomouc jakožto největší zdravotnické zařízení na střední Moravě připojuje. „Veřejnost se díky naší akci může dozvědět, co dekubity jsou a proč vznikají, jak jim předcházet, ale taky jak pečovat o své blízké s dekubitem,“ vysvětluje náměstkyně nelékařských oborů Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

V pátek 19. listopadu od 9 do 14 hodin si zájemci budou moci v konferenčních prostorách v přízemí II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické prohlédnout ukázky moderních polohovacích lůžek, pomůcek, materiálů a přípravků k ošetřování proleženin. Dozví se, jak správně polohovat ležící pacienty nejen do běžných poloh, ale například do pronační polohy, která se využívá u pacientů s COVID-19. A také proč je při péči o pacienty s dekubity důležitá správná výživa a rehabilitace. Těm, kdo pečují o své blízké, nabídne akce i sociální poradenství a možnost spolupráce s odborníky a specialisty. Na letošní ročník akce přijala pozvání MUDr. Lia Vašíčková, odbornice na komplexní vyšetření spinálních pacientů s mobilitou na invalidním vozíku. Představí pressure mapping systemem (PMS), který se používá ke zhodnocení tlakové mapy při sezení v invalidním vozíku. Zájemcům předvede, jak systém funguje a k čemu všemu jej lze využít.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.