Studie PREVAL 2 ovlivní provoz odběrového místa ve FN Olomouc

14. ledna 2022

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc zahájí v úterý 18. 1. 2022 nábor do studie PREVAL 2, zaměřené na stav imunity proti viru SARS CoV 2. Studie se v první fázi mohou zúčastnit jen zájemci, kteří se zúčastnili studie PREVAL 1 v květnu 2020 a zároveň obdrželi zvací SMS zprávu s nabídkou zapojit se.

Studie bude probíhat od 18. 1. do 28. 2. 2022 a po celou tuto dobu ovlivní provoz a rozdělení pacientů na odběrovém centru ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vždy ve dnech pondělí až čtvrtek bude časově odděleně probíhat antigenní testování veřejnosti, preventivní PCR testování veřejnosti i PCR testování indikovaných pacientů s žádankou v odběrovém místě blíže budově Y (na mapce značeno červeně). Ve dnech pátek až neděle pak testování probíhá standardně. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost orientačnímu značení, které vás nasměruje k patřičnému odběrovému místu.

V případě dotazů ke studii PREVAL 2 využijte kontakty preval@upol.cz nebo http://preval.zarezervujse.cz/.

Mapku zvětšíte poklikem.