Světový den hygieny rukou připomíná akce v jídelně FN Olomouc

5. května 2022

Oddělení nemocniční hygieny společně s Úsekem nelékařských oborů FN Olomouc uspořádali ve čtvrtek 5. května při příležitosti Světového dne hygieny rukou osvětovou akci v prostorách zaměstnanecké jídelny. Od 10 do 13 hodin se mohou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, studenti, ale i nezdravotničtí pracovníci dozvědět informace o prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí a mohou si ověřit správnou techniku mytí rukou v tzv. blackboxu, který díky zabudované UV lampě odhaluje nevydezinfikovaná místa.

Světový den hygieny rukou, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands (Chraňme životy čistýma rukama), si připomínáme každoročně 5. května. Upozorňuje na význam dodržování hygieny rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Důkladná dezinfekce rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda jak omezit šíření nemocí. Téma letošní kampaně zní: Spojme se pro bezpečnost (hygiena rukou na všech úrovních).