Světový den nemocných: Fakultní nemocnici navštívil arcibiskup Jan Graubner, ocenil práci kaplanů

11. února 2019

Při příležitosti Světového dne nemocných, který připadá na 11. února, navštívil ředitelství a také II. interní kliniku – gastroenterologickou a geriatrickou Fakultní nemocnice Olomouc arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. V doprovodu prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a kanovníka olomoucké kapituly Mons. Bohumíra Vitáska se setkal se zástupci vedení nemocnice a také II. interní kliniky, kde navštívili rovněž pacienty tamního Oddělení geriatrie.

Arcibiskup Graubner připomněl při své návštěvě spolupráci s FN Olomouc, která se v podobě působení nemocničních kaplanů v největším zdravotnickém zařízení v Olomouckém kraji datuje již od roku 2010. „Podařilo se tu průkopnické dílo, které je stále inspirující i pro další nemocnice. Olomoucké fakultní nemocnici bych chtěl za tuto spolupráci velmi poděkovat,“ zdůraznil Mons. Jan Graubner. Nemocniční kaplani, kteří patří k Odboru hlavní sestry, jsou podle jeho slov nedílnou součástí duchovní služby uvnitř nemocnice.

Světový den nemocných je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské. Papež Jan Pavel II. jej vyhlásil v roce 1993 jako připomínku na zjevení Panny Marie v Lurdech, které jsou od roku 1858 symbolem uzdravení.