Světový týden glaukomu: Dbejte na pravidelné preventivní vyšetření

10. března 2022

Nejdříve jsou přítomny jen malé výpadky v zorném poli, kterých si ani nemusíte všimnout. Později jsou již ztráty v zorném poli nepřehlédnutelné. Přicházíte o periferní vidění a místo předmětů a postav vidíte jen stíny. Zrakový nerv degeneruje a odumírá. Tak se projevuje zelený zákal neboli glaukom. Na nebezpečí tohoto plíživého a zákeřného onemocnění, přezdívaného „tichý zloděj zraku“, upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos tato osvětová akce připadá na 6. – 12. března. Jejím hlavním poselstvím je upozornit na fakt, že pouze pravidelné oční kontroly, včetně vyšetření zrakového nervu, umožnují co nejdříve onemocnění diagnostikovat a tím uchovat zrakové funkce. 

 

Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?

  • Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u černochů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka.
  • Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři, a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání tzv. fixních kombinací (tzv. „dva léky v jednom“) a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.
  • Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3 – 4 roky.

Chcete se objednat k vyšetření na Oční klinice?

  • Oční klinika FN Olomouc je jedním z deseti hlavních glaukomových center v České republice, v rámci Olomouckého kraje poskytuje veškerou diagnostickou a léčebnou péči. Zelený zákal se zpočátku léčí pomocí kapek, v pokročilejších fázích pak laserem nebo chirurgicky. Ročně na Oční klinice FN Olomouc odhalí až tři sta nových případů a provedou zhruba sto laserových a šedesát chirurgických operací glaukomu.
  • Ke specializovanému vyšetření na zelený zákal se lze na doporučení svého spádového očního lékaře objednat na telefonním čísle 588 444 211.

Světový týden glaukomu je společnou aktivitou Světové glaukomové společnosti (World Glaucoma Association, WGA) a Světové společnosti glaukomatiků (World Glaucoma Patient Association, WGPA) organizovanou na podporu zvýšení povědomí o zdraví očí a důležitosti pravidelných očních vyšetření, které by předešly pokročilým změnám u glaukomu.