Symboly adventu, které pomáhají dětem. Přijďte si pro věnec a vánoční hvězdu

20. listopadu 2023

Adventní atmosféra opět po roce prostoupila vstupní prostory Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Dnes totiž byly zahájeny dvě tradiční charitativní akce, jejichž výtěžek pomůže nemocným dětem a jejich rodinám. Desítky adventních věnců, věnečků a vánočních dekorací signalizují, že bylo zahájeno Věncování a malé i velké pryšce nádherné, tedy vánoční hvězdy, dávají tušit, že již probíhá stejnojmenná sbírka, pořádaná obecně prospěšnou společností Šance.

  • Obrázek 1 : Adventní věnce jsou v prodeji v přízemí Dětské kliniky.

 

Adventní věnce a vánoční ozdoby tvoří zdravotnický personál, děti z hemato-onkologického oddělení 21 B, jejich rodiče a dobrovolníci v suterénu Dětské kliniky již popětadvacáté. „Neobešli bychom se ale bez obrovské pomoci dobrých lidí v Ostravě-Petřkovicích. Obětovali svůj víkend a připravili pro nás 650 zelených korpusů, které tady na místě dozdobíme. Za jejich ochotu a nezištnou pomoc jsme jim vděční,“ děkuje dětská sestra a koordinátorka Věncování Pavla Medková spolku Petřkovice pomáhají. Jak ale zdůrazňuje, bez podpory vedení Dětské kliniky a sdružení Šance o.p.s by se akce nemohla konat. Originální výrobky si můžete zakoupit v galerii Dětské kliniky od 20. listopadu do 1. prosince, a to v pracovní dny v době od 9 do 16 hodin. Platit je možné pouze hotově.

Výtěžek poslouží i tentokrát nejen k potěše a radosti malých pacientů, ale také k pomoci jejich rodinám v těžké sociální situaci. „Díky těmto finančním prostředkům můžeme děti potěšit nejen na Vánoce, ale taky v průběhu roku, kdy je můžeme k pokroku v léčbě motivovat různými dárky, nebo zlepšit náladu tím, že jim koupíme pizzu. Peníze jsme ale poprvé použili taky k pořádání pozůstalostního setkání v Ostružné, kterého se zúčastnilo zhruba padesát rodičů dětí, kteří mají za sebou tragickou zkušenost. Nešlo ale jen o setkání samotné, jeho součástí byla arteterapie a měli jsme i podporu psycholožky,“ vzpomíná na využití dárcovských prostředků.

Malým pacientům Dětské kliniky FN Olomouc a jejich rodinám pomáhá také charitativní sbírka Vánoční hvězda, a to již od roku 1998. „Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Pro těžce nemocné malé pacienty se květina stala navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím,“ řekla ředitelka pořádající Šance Olomouc o.p.s. Herta Mihálová.

  • Obrázek 2: Sbírku Vánoční hvězda pořádá Šance Olomouc o.p.s. již od roku 1998.

 

V roce 2022 se podle Herty Mihálové podařilo vybrat neuvěřitelných 3 925 014 Kč. Částka byla podle ní rozdělena na tři účely. V první z nich putují finance na humanizaci léčby hemato-onkologicky nemocných dětí včetně sociální pomoci rodinám, na vybavení zdravotnickými potřebami či na přístrojová vybavení. Druhá oblast zahrnuje rekondiční pobyty dětí, rekreace rodiny po léčbě či volnočasové aktivity v době hospitalizace. „Třetí je humanizace a nadstandardní vybavení ostatních oddělení dětské kliniky, sociální a finanční pomoc rodinám pacientů se závažnou a dlouhodobou nemocí a pomoc rodinám v paliativní péči a v hospicové péči,“ doplnila organizátorka sbírky.

Vánoční hvězdu si zájemci mohou zakoupit od 20. listopadu do 8. prosince přímo na Dětské klinice nebo na různých místech Olomouckého kraje i jinde v republice. Cena velké květiny činí 120 Kč, malá pak 60 Kč. Podrobnosti o sbírce se dozvíte i na webových stránkách http://vh.sanceolomouc.cz/.