Testování na COVID-19 probíhá ve FN Olomouc v nepřetržitém provozu, ale nikoliv pro samoplátce

16. března 2020

Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc začal v sobotu 14. března provádět vyšetřování vzorků na onemocnění COVID-19. Toto testování probíhá bez přerušení takřka v nepřetržitém provozu za mimořádného nasazení personálu nemocnice a je limitováno pouze aktuálním počtem testů, jejichž zásoby jsou průběžně doplňovány. Odběr vzorků a jejich testování pro samoplátce bohužel v současné době kapacity neumožňují.