Testování na covid-19 začne ve Fakultní nemocnici Olomouc na začátku příštího týdne

13. března 2020

Počátkem příštího týdne zahájí Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc na základě povolení Ministerstva zdravotnictví ČR testování vzorků na přítomnost infekce koronavirem. V tuto chvíli laboratoře FN Olomouc testy neprovádějí. Žádáme veřejnost, aby z těchto důvodů Fakultní nemocnici Olomouc nekontaktovala. V případě podezření na onemocnění Covid-19 zůstaňte doma pokud možno v izolaci od ostatních osob a volejte tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím se vám dostane odborné péče.