Transfuzní oddělení FN Olomouc oslaví Světový den dárců krve, počet odběrů se ale snížil o čtyřicet procent

9. června 2020

Poděkovat stávajícím dárcům krve za jejich pomoc při záchraně lidských životů a pokusit se získat dárce nové - to je cílem Světového dne dárců krve, který je každoročně připomínán 14. června. K tomuto svátku se pravidelně hlásí i Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Letos jej oslaví při speciálním sobotním odběru krve 13. června 2020. Dárci se mohou od 7 do 12 hodin těšit na skvělou kávu Starbucks a malé dárečky.

Transfuzní oddělení FN Olomouc nyní registruje více než 7000 dárců, ale s rostoucím věkem dárců a jejich přibývajícími zdravotními potížemi se tento počet postupně snižuje. Jak připomíná primářka Transfuzního oddělení MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA, Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby registr dárců krve a krevních složek obsahoval 4- 5 % celkové populace. „Náš registr zahrnuje jen zhruba tři procenta populace. Ideálně bychom tedy potřebovali alespoň deset tisíc registrovaných dárců krve. Nejvíce nám chybí dárci od osmnácti let. Jednak se o dárcovství málo ví a lidé se odběrů zcela neopodstatněně bojí, jednak si mohou myslet, že nejsou vhodnými dárci. Občas totiž dárce dostane dočasný odklad například po prodělané infekční mononukleóze, borelióze nebo po návštěvě exotických destinací, ale to neznamená, že je pro dárcovství nevhodný natrvalo,“ podotýká MUDr. Galuszková a zájemce zve k návštěvě webových stránek transfuzka.fnol.cz, kde najdou odpovědi na všechny nejčastější otázky kolem dárcovství krve.

Na zásobách krve, ale také na četnosti návštěv dárců se výrazně odrazila koronavirové pandemie. „Odběry se přizpůsobily skladbě pacientů na klinických pracovištích. Navíc přísná hygienická pravidla a nutná plynulost odběrů vedly k snížení počtu běžných odběrů i plazmaferéz o celých čtyřicet procent,“ upozorňuje primářka na nebezpečný propad. Ten ale může být částečně způsobený i tím, že některé firmy nyní neuvolňují dárce pro odběr krve. „Dohánějí zameškanou výrobu, proto zřejmě nechtějí dárcům dávat volno. Navíc i naše nemocnice navýšila poskytovanou zdravotní péči, a tím logicky roste i potřeba krve,“ doplňuje MUDr. Galuszková.

Transfuzní oddělení již funguje naplno, ovšem i nadále platí zpřísněná hygienická pravidla. Ta však nebrání tomu, aby si personál spolu s dárci připomněl Světový den dárců krve, a to speciálním odběrem v sobotu 13. června. „Sobotní akce bude zaměřena nejen na odběr plné krve, ale hlavně na odběr plazmy. Plazma se využívá nejen pro pacienty, ale i jako surovina pro výrobu krevních derivátů. V současné medicíně je v mnoha případech základním předpokladem úspěšné léčby. Obsahuje bílkoviny nutné při krvácení, popáleninách, ztrátě imunity i rakovině,“ vysvětluje primářka.

Světový den dárců krve se slaví 14. června v den narozenin objevitele Rh faktoru, vídeňského lékaře Karla Landsteinera. Mezi významné dny byl zařazen v roce 2005 z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Foto: Zdeněk Hošák