Transplantační centrum FN Olomouc uspořádalo seminář k 35. výročí zahájení programu transplantace ledvin

26. února 2020

Při příležitosti 35. výročí zahájení programu transplantace ledvin ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL), uspořádalo Transplantační centrum (TC) FNOL dvoudenní seminář na toto téma. Akce se uskutečnila v Comfort Hotelu Olomouc Centre ve dnech 20. a 21. února 2020 a na jejím uspořádání se vedle FN Olomouc podílely také Česká transplantační společnosti a firma Astellas Pharma.

  • Přednosta Transplantačního centra FN Olomouc FNOL prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. a lékařka centra MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D.

Seminář byl určen pro intenzivisty anesteziologicko-resuscitačních pracovišť zdravotnických zařízení, dále pro lékaře hemodialýz, kteří patří do spádové oblasti olomouckého transplantačního centra, a pochopitelně také pro všechny lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, kteří se podílejí na fungování transplantačního programu. Semináře se aktivně zúčastnili zástupci transplantačních center z ČR. Současný stav transplantačního programu v ČR přednesl ředitel Koordinačního střediska transplantací prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Účastníky seznámil se statistickými údaji za celou Českou republiku v loňském roce, jež je považován v měřítku celé republiky za mimořádně úspěšný. Zdůraznil potřebu zaměření transplantačních center na rozvoj programu DCD dárců (donors after cardiac death). Tomuto tématu se také ve své úvodní přednášce věnoval přednosta TC FNOL prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc., který hovořil o přípravě tohoto programu ve FNOL a zdůraznil postavení a potřebnou angažovanost kliniky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

"Cílem semináře bylo nejenom připomenout začátky transplantací, ale také vzpomenout na kolegy, kteří stáli u zrodu transplantací v Olomouci, a to zvláště v případech, kdy už nejsou mezi námi. Dalším smyslem konání akce bylo posílení spolupráce mezi naším transplantačním centrem a pracovištěm nefrologie se spádovými odděleními ARO a dialýzami. Díky pečlivému výběru témat a skvělým přednášejícím se transplantační medicína prezentovala v ucelené formě a ve světle aktuálních poznatků doplněných o aktivitu našich pracovišť ve smyslu orgánových odběrů a transplantací," uvedla organizátorka semináře MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D., lékařka Transplantačního centra FN Olomouc.