Tři králové dorazili do Fakultní nemocnice Olomouc. Vybírali na pomoc lidem v nouzi

7. ledna 2019

Vzácnou návštěvu měli v pondělí 7. ledna na ředitelství Fakultní nemocnice Olomouc. Zavítali sem koledníci v rámci Tříkrálové sbírky v čele s prezidentem pořádající Arcidiecézní charity Olomouc Monsignorem Bohumírem Vitáskem. Krále Kašpara, Melichara a Baltazara přivítal ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., jeho náměstci i někteří další dárci z řad pracovníků nemocnice a jejich kasičku zaplnili peněžními dary pro ty nejpotřebnější.

„Přinášíme radostnou zprávu o narození Ježíše Krista lékařům těla a duše,“ uvedl návštěvu Tří králů Mons. Bohumír Vitásek, který dárcům věnoval na oplátku drobnou cukrovinku na oslazení života.

Poprvé vyrazili Tři králové koledovat po domácnostech v Olomouckém kraji a krajích přilehlých v roce 2000. Od té doby koledníkům otvírá dveře svých domů stále více lidí dobré vůle. V roce 2018 lidé z Arcidiecéze olomoucké přispěli do sbírky částkou 28 387 035 korun. Z této sumy zůstává 65 procent výtěžku v regionu, část jde na pomoc v zahraničí (v případě Arcidiecéze olomoucké to je na Ukrajinu a Haiti). Peníze pomohou rozvoji domácí hospicové péče, poskytnou potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a pomohou zajistit rozvoj sociálního bydlení.