Tři králové koledovali také ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vybírali na pomoc lidem v nouzi

6. ledna 2020

Královskou návštěvu měli v pondělí 6. ledna na ředitelství Fakultní nemocnice Olomouc. V rámci tradiční Tříkrálové sbírky sem zavítala skupina koledníků vedená prezidentem pořádající Arcidiecézní charity Olomouc Monsignorem Bohumírem Vitáskem. Kroky Kašpara, Melichara a Baltazara mířily v první řadě k řediteli FN Olomouc prof. MUDr. Romanu Havlíkovi, Ph.D. a poté také k jeho náměstkům. Společně s dalšími dárci z řad pracovníků nemocnice zaplnili sbírkovou kasičku peněžními dary pro ty nejpotřebnější.

Tříkrálová sbírka se koná již od roku přilehlých v roce 2000. Od té doby koledníkům otvírá dveře svých domů stále více lidí dobré vůle. V roce 2019 lidé v celé České republice přispěli do sbírky částkou 119 184 663 korun, toho jen v Arcidiecézi olomoucké to bylo 29 828 905 korun. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

Více se dozvíte na www.trikralovasbirka.cz.