Triage u vstupů do Fakultní nemocnice Olomouc končí k 30. dubnu

30. dubna 2020

Poslední duben je zároveň i posledním dnem, kdy je na vstupech do areálu Fakultní nemocnice Olomouc prováděna triage návštěvníků zdravotnického zařízení za účelem zjišťování příznaků onemocnění Covid-19. Od 1. května se triage přesouvá na jednotlivá pracoviště nemocnice, kde pro ni budou i díky vývoji epidemiologické situace vhodnější logistické podmínky. Žádáme všechny pacienty a další návštěvníky, aby se i nadále v zájmu svém i všech nás chovali maximálně zodpovědně a dodržovali veškerá hygienická doporučení. Děkujeme!