UNICEF podpoří primární péči ve FN Olomouc

7. října 2022

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, jíž se tato spolupráce týká, se nachází v budově Dětské kliniky FN Olomouc a vedle malých pacientů s českým občanstvím rozšířila svou péči také o děti uprchlíků z válečným konfliktem zmítané Ukrajiny. Přímá finanční pomoc organizace UNICEF umožní nejméně v příštím roce další rozvoj této komplexní zdravotní péče a přijetí dalších klientů bez ohledu na jejich národnost. Podobně je v plánu rovněž vznik ordinace praktického lékaře pro dospělé, která také díky podpoře UNICEF nabídne své komplexní služby v tomto oboru.
Delegace UNICEF ve středu 5. října 2022 po slavnostním podpisu smlouvy v zasedací místnosti ředitelství navštívila Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, která byla vůbec první navštívenou nemocnicí v rámci jejich tuzemské mise. "Oceňujeme rychlost, vstřícnost a konkrétní jednání, které s námi vedení vaší nemocnice vedlo a jehož výsledkem je dnes stvrzená spolupráce," uvedla Yulia Oleinik.