Univerzita Palackého hledá dárce kostní dřeně a vyzývá fakulty k souboji v darování krve

23. září 2020

Zdroj: Žurnál UP

Zapiš se s Palackým někomu do života. Pod tímto heslem se na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) ve čtvrtek 24. září uskuteční nábor do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). S novým semestrem univerzita také podpoří bezplatné darování krve, a sice soutěžním soubojem fakult, který odstartuje na počátku října z iniciativy studentů Fakulty zdravotnických věd UP.

Nábor dárců kostní dřeně se ve spolupráci s olomouckým Dárcovským centrem Českého národního registru dárců dřeně uskuteční v době od 9 do 16 hodin v univerzitním informačním centru a obchodě UPoint na Horním náměstí 12. Do registru se mohou zapsat občané České republiky ve věku 18 až 35 let, kteří jsou zdraví, netrpěli v minulosti žádným závažným onemocněním, neužívají trvale nějaké léky a váží nejméně 50 kg. Stěr z ústní dutiny a administrativa spojená s náborem zaberou maximálně patnáct minut času. Odměnou za tento čas a ochotu bude nejen dobrý pocit, ale také drobné upomínkové předměty.

Odběru není třeba se bát

„Proces vstupu do registru je pro dárce velmi jednoduchý. Pokud zájemce splňuje vstupní kritéria, vyplní jednoduchý dotazník o svém zdravotním stavu a absolvuje stěr drobnou štětičkou z úst (tvářové sliznice). Tohoto stěru není třeba se obávat, je zcela bezbolestný a dárce si jej může pod dohledem náborového pracovníka provést sám. Ve vzorku jsou následně vyšetřeny tkáňové znaky dárce významné pro transplantaci,“ uvedla Ingrid Venclíková z olomouckého Dárcovského centra ČNRDD.

„Velice si vážíme spolupráce s Univerzitou Palackého, která už v minulosti vyústila v několik úspěšných náborových akcí do Českého národního registru dárců dřeně. Studenti UP jsou pro nás nejen vynikající cílovou skupinou k oslovení pro vstup do registru, zároveň se řada z nich do náboru dárců v minulosti aktivně zapojila. Chtěli bychom poděkovat zejména rektorovi UP, panu profesoru Millerovi, který od počátku výrazně podporoval uspořádání letošní náborové akce, a také celému týmu pracovníků UP, který akci organizuje. Pevně doufáme, že tato vynikající spolupráce bude pokračovat,“ dodala.

V místě náboru dárců bude v dostatečném množství zajištěna dezinfekce, také prostory UPointu budou pravidelně dezinfikovány. Vstup bude povolen jen osobám s rouškou, přičemž uvnitř bude vždy maximálně deset lidí. Přesný čas návštěvy si zájemci mohou případně zarezervovat na e-mailu daruj@upol.cz.

Soutěž v darování krve během zimního semestru

Souboj fakult Univerzity Palackého v darování krve pak odstartuje 5. října a potrvá celý zimní semestr. Soutěžit se bude zejména v celkovém objemu krve darované studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty.

„Nápad vznikl již v minulém akademickém roce. Nemocnice po celé České republice hlásily nedostatek krve a my jsme chtěli připravit akci, která by toto neřešila jen jednorázově. Naše plány se kvůli situaci kolem covid-19 zastavily, přesto nás tato doba utvrdila v tom, že krev je opravdu potřeba. Naší hlavní myšlenkou bylo vyzvat studenty a zaměstnance celé univerzity, aby šli kdykoliv během semestru darovat krev kamkoliv v ČR, a pomohli tak nemocnicím i těm, co to potřebují. Zároveň jsme se rozhodli dát naší akci mezinárodní přesah a vyzvat evropské univerzity zapojené do sítě univerzit AURORA, aby tuto myšlenku uskutečnily také na jejich akademické půdě,“ řekl Jiří Kozel ze Studentského spolku Fakulty zdravotnických věd UP, který za podpory vedení fakulty a ve spolupráci s oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc souboj pořádá.

Zapojení do soutěže bude jednoduché. Stačí si na kterékoliv fakultě Univerzity Palackého vyzvednout formulář, ten si nechat potvrdit po darování krve na vybraném odběrovém místě a následně vhodit do určeného boxu. Soutěž vyvrcholí během tradiční únorové univerzitní akce Daruj krev s rektorem, připraveny jsou ceny nejen pro vítězné fakulty, ale i pro studenty, kteří se do darování krve zapojí. Organizátoři také v průběhu soutěže chystají doprovodné programy. „Rádi bychom tak zvýšili informovanost o dárcovství i samotné krvi. Připravujeme kvízy a zajímavosti, které lidem svět krve zase o něco přiblíží,“ doplnil Jiří Kozel.

„Univerzita podporuje bezplatné dárcovství krve a kostní dřeně dlouhodobě, mimo jiné právě soutěží Daruj krev s rektorem. Jsme velice rádi, že se organizačních otěží celouniverzitního klání v dárcovství krve chytili sami studenti ze Studentského spolku FZV, navíc v době, kdy počet dárců krve soustavně klesá právě i z obav v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací,“ uzavřel Ondřej Martínek, koordinátor akce z oddělení komunikace UP.

Další informace k průběhu soutěže budou k dispozici na www.daruj.upol.cz a v události s názvem „Souboj fakult UP v dárcovství krve“ na Facebooku.