Ušité roušky i dort pro Oddělení urgentního příjmu. Veřejnost vyjadřuje zdravotníkům podporu

18. března 2020

Stovky ušitých roušek od pondělí věnovali zdravotníkům Fakultní nemocnice Olomouc dobrovolníci z řad olomoucké veřejnosti. Největší počet, konkrétně dvě sta, zaslali do nemocnice z Moravského divadla Olomouc, kde se výrobě ochranných pomůcek souběžně s přípravou kostýmů věnují od víkendu zaměstnankyně z úseku garderob. U šicích strojů se střídají dámy z garderoby, dámské a pánské krejčovny a vlásenkárny. Ústenky však do FN Olomouc zasílá také řada soukromých individuálních dárců, například na Neurochirurgickou kliniku paní Bohdana Smetanová, Jitka Krejčí a rodina Černínových nebo na Novorozenecké oddělení například paní Radka Škodová. Vyjádření podpory však nemá jen podobu ušitých roušek. Sladké povzbuzení přivezl dnes zdravotníkům na Oddělení urgentního příjmu pan Endel z cukrárny Madlenka.

Za ušité roušky a všechny formy vyjádření podpory ze srdce děkujeme!