Uzavírka silnice u Kliniky nukleární medicíny

10. listopadu 2022

V rámci stavební akce Dostavba a rekonstrukce budovy X dojde v sobotu 12. a v neděli 13. listopadu 2022 k překopu silnice mezi budovami J (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická) a X (Klinika nukleární medicíny) v areálu FN Olomouc. Objížďka povede po komunikaci mezi budovami J a K.