V areálu Fakultní nemocnice Olomouc přibyly automaty pro zaplacení vjezdu

17. dubna 2020

V rámci rozšíření automatického vjezdového systému byly v areálu Fakultní nemocnice Olomouc instalovány čtyři nové platební terminály. Po jednom z nich slouží nově u stávajících výjezdů v ulicích Hněvotínská (platební místo za nemocniční jídelnou) a I. P. Pavlova, další terminál mohou lidé využít před lékárnou a u centrálního parkoviště nad Teoretickými ústavy LF UP. Nově bylo doplněno také vodorovné a svislé dopravní značení pro usnadnění výjezdu z nemocnice.

"U platebního místa u jídelny na výjezdu do Hněvotínské ulice jsou vytvořeny dva souběžné jízdní pruhy ukončené dvěma platebními terminály, v každém pruhu jedním. Motoristé však ze zvyku stále využívají pouze ten původní. V ulici I. P. Pavlova jsou nově celkem tři výjezdové pruhy. Z toho dva pro zastavení a zaplacení a jeden průjezdný pro ty návštěvníky, kteří již mají zaplaceno. Pro větší plynulost automobilového provozu proto doporučujeme, aby lidé využívali i nově přidaných prvků vjezdového systému," říká Ing. Otakar Spáčil z Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc.

K většímu komfortu motorizovaných návštěvníků největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě má sloužit také přidání dvou nových platebních terminálů v areálu – u lékárny a centrálního parkoviště. "Lidé mohou zaplatit u těchto terminálů a rovnou vyjet průjezdným pruhem v ulici I. P. Pavlova nebo výjezdem Hněvotínská bez zastávky u tamních automatů," dodává Ing. Spáčil.