V knihovně už dosloužily, ale potěší pacienty hospitalizované ve Fakultní nemocnici Olomouc

25. listopadu 2021

Díky nově navázané spolupráci Knihovny města Olomouce s Dobrovolnickým centrem Fakultní nemocnice Olomouc budou vyřazené knihy dál přinášet čtenářské zážitky pacientům největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. Prvních sedm beden titulů různých žánrů knihovníci nedávno rozvezli na vybrané kliniky a oddělení.

  • Z nových knih si mohou vybírat i pacientky Porodnicko-gynekologické kliniky.

Spolupráce s Knihovnou města Olomouce byla prvotně navázána Dobrovolnickým centrem po vyhlášení kamínkové výzvy pro čtenáře, kteří mohli během srpna namalovat a donést kamínek s knižní tématikou do knihovny a následně byly ty nejlepší výtvory oceněny. „Tyto kamínky prostřednictvím Dobrovolnického centra již dělají radost dětským pacientům,“ informuje koordinátorka dobrovolníků FN Olomouc Mgr. Kateřina Bombíková.

Po této prvotní spolupráci vyvstala otázka, zda je možné na ni navázat. „Po delším přemýšlení jsme knihovně předložili žádost o správu a péči o knihovničky. Ty se nacházejí na jednotlivých klinikách a odděleních naší nemocnice, kde jsou dlouhodobě hospitalizovaní pacienti. Ti svůj čas mohou díky této nové spolupráci trávit četbou knih, které zde budou pravidelně obměňovány a doplňovány. Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Olomouc a Knihovna města Olomouce do budoucna plánují i další spolupráci, ať už ve formě vánočního čtení či různých dalších aktivit,“ slibuje Bombíková.

Dobrovolnické centrum FN Olomouc, které je zařazeno do pilotního projektu Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, se snaží pacientům zpříjemnit jejich čas strávený na lůžku a pomoci jim udržovat sociální vazby mimo areál kliniky či oddělení.

Více o činnosti Dobrovolnického centra FN Olomouc se dozvíte na webu dobrovolnici.fnol.cz.