V Olomouci diskutovali spondylochirurgičtí odborníci z celé České republiky

24. září 2020

Ve dnech 20. - 22. 9. 2020 uspořádala Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP ve spolupráci s Českou spondylochirurgickou společností a firmou BOS XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti. Program nejvýznamnější domácí akce pro páteřní chirurgy, tedy neurochirurgy, ortopedy a traumatology, je určen jak pro lékaře, tak pro sestry. V lékařské sekci bylo prezentováno 52 přednášek. Nosnými tématy byla poranění, degenerativní onemocnění a nádory páteře, doplněné o méně častá témata vědecko-výzkumných projektů, nebo soudně-znaleckou problematiku. Sesterská sekce byla zaměřena na nové trendy ve spondylochirurgii a obsahovala 30 přednášek.

Akci podpořili záštitou FN Olomouc, Lékařská fakulta UP v Olomouci, město Olomouc a Olomoucký kraj a osobně účastí ředitel FN Olomouc pan prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D, a děkan LF UP v Olomouci pan prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. „Přes těžkou dobu pokračující pandemie COVID-19 a při dodržení všech protiepidemických opatření a omezení se kongres vydařil a účast byla nadprůměrná. Naše pozvání přijalo více než 150 lékařů a sester, kteří kongres hodnotili pozitivně jak po stránce odborné, organizační, tak společenské,“ uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Více o kongresu ZDE.