Vánoční hvězda 2020 ve FN Olomouc: Ochota pomoci nabývá v době epidemie na významu

18. listopadu 2020

Už třiadvacet let může olomoucké sdružení Šance díky výtěžku z prodeje vánočních hvězd pomáhat na cestě za zdravím malým pacientům Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zakoupit si pryšec nádherný a přispět tak ke splnění přání dětí a jejich rodičů zájemci mohou i letos. Tradiční charitativní akce se uskuteční od 23. listopadu do 12. prosince. Květiny lze koupit nejen v Olomouci, ale také v řadě dalších měst na Moravě i v Čechách.

„Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce malé pacienty se živá květina stala navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím. To je ostatně i motto naší sbírky: Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce vás bude hřát pocit, že jste pomohli nemocným dětem,“ řekla ředitelka pořádajícího Šance Olomouc o.p.s. Herta Mihálová. Charitativní úsilí pořadatelů sbírky nezmenšuje ani aktuální pandemie COVID-19: právě naopak, jejich snaha je ještě intenzivnější. „Epidemie má samozřejmě následky zdravotní, ale přináší také velké komplikace v běžném životě. Vnímáme to všichni, ovšem malí pacienti a jejich rodiny důsledky nouzového stavu pochopitelně pociťují mnohem výrazněji. Proto má sbírka letos obzvláště velký smysl a ochota lidí pomoci druhým je v těchto nelehkých časech enormně důležitá,“ zdůrazňuje Herta Mihálová. Jako v minulých letech přitom Šance výtěžek využije nejen na pořízení vánočních dárků, ale především na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na doplnění výtvarného materiálů nebo na financování volnočasových aktivit.

Vánoční hvězdu si zájemci mohou zakoupit od 23. listopadu do 12. prosince na různých místech České republiky. V Olomouckém kraji pak v Olomouci, Prostějově, Přerově a Zábřehu. Cena květiny bude stejná jako vloni, tedy 100 korun (pro školy i malé 50 korun). Podrobnosti o sbírce se dozvíte i na webových stránkách www.vanocnihvezda.eu.

Vánoční hvězda 2019 v číslech:

  • Čistý výtěžek akce v roce 2019 činil 3 196 290 Kč.
  • Rozvezli jsme a prodalo se 64 371 kusů vánočních hvězd.
  • Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 155 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací).
  • Do celé akce se zapojilo 568 dobrovolníků (podle nahlášených údajů).
  • Hvězda zaplavila 494 míst - škol, firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí.

Veřejná prodejní místa sbírky Vánoční hvězda v Olomouci:

  • Dětská galerie, Dětská klinika FN Olomouc
  • Mammacentrum, Nezvalova 1
  • Bio Naturae, Horní Lán 12
  • OpenWine, Na Střelnici 48
  • CAFE DELUX, Zeyerova 16