Ve Fakultní nemocnici Olomouc pokračuje očkování zdravotníků proti COVIDu

7. ledna 2021

Do Fakultní nemocnice Olomouc dorazila další zásilka vakcín proti onemocnění COVID-19. Část obdržených dávek je opět dle harmonogramu předávána dalším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji, část je využívána pro očkování ve FN Olomouc. V první vlně jsou očkováni zdravotničtí zaměstnanci FN Olomouc, kteří tak mohou být bezpečně využiti v rámci služební rotace při práci na covidových odděleních. Další průběh očkování včetně jeho zahájení pro širokou veřejnost po proočkování zdravotníků se řídí metodikou MZ ČR. Informace sledujte na webu covid.fnol.cz.