VIDEO: Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP v časech koronaviru

28. dubna 2020

Prvnímu náporu testování vzorků na onemocnění COVID-19 byl od poloviny března vystaven Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Deklarovaná kapacita pracoviště sice činí zhruba 100 vyhodnocených testů denně, ale ve dnech následujících po 14. březnu byl tým vedený profesorem Milanem Kolářem schopen vyšetřit až 200, někdy i 250 vzorků! Samozřejmě to bylo možné jen za cenu dlouhých přesčasů a nočních pobytů v laboratoři. Pandemie ale ještě neskončila. Ústav mikrobiologie pokračuje ve vyšetřování vzorků i nadále. 

Podívejte se na video, které o práci týmu Ústavu mikrobiologie natočil Zdeněk Hošák.