Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky byl jmenován profesorem

19. prosince 2019

Ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy předal ve středu 18. prosince ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dekrety sedmi desítkám nových profesorek a profesorů vysokých škol. Byl mezi nimi také hematolog Vít Procházka, který působí od roku 2001 na Hemato-onkologické klinice Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, a to nejen jako lékař, ale také jako pedagog a vědecký pracovník.

Profesor Procházka se odborně zaměřuje na klinické a biologické prediktivní faktory u maligních lymfomů. Analýze prognostických faktorů léčby Hodgkinova lymfomu se díky Fulbrightovu stipendiu věnoval i během půlroční vědecké stáže v USA. Na svém kontě má přes devadesát původních prací v recenzovaných časopisech, řadu příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Je autorem jedné a spoluautorem čtyř monografií, za své práce získal v letech 2015 a 2018 Cenu děkana LF UP. Je členem několika národních odborných společností a pracovních skupin.

„Jsem vděčný za příležitost pokračovat ve skvělé tradici olomoucké hematologické školy a rád bych poděkoval za důvěru a mentoring svým učitelům, pánům profesorům Karlu Indrákovi, Vlastimilu Ščudlovi, Tomáši Papajíkovi a v neposlední řadě mému úplně prvnímu školiteli SVOČ docentu Jaroslavu Bačovskému,“ zdůraznil Vít Procházka, který za svůj největší profesní úspěch považuje práci s mladými adepty medicínské profese. „Měl jsem veliké štěstí na své studenty, z nichž bez výjimky vyrostli skvělí hematologové a vědci. Jen namátkou zmíním Aleše Obra, Veroniku Hanáčkovou, Terezu Popkovou a Evu Mnacakanovou. Všichni mají obrovský potenciál posunout medicínu kupředu odborně, profesně, ale především lidsky,“ uvedl nově jmenovaný profesor v oboru Vnitřní nemoci.

Převzato z Žurnálu UP