Výlet do nitra lidského těla. Fakultní nemocnice Olomouc nabídne osvětovou akci Střevo Tour

12. června 2019

Lidé už vstoupili na nejvyšší vrcholky zeměkoule i na dno oceánů. Okusili stav vesmírné beztíže a zanechali svou stopu na povrchu Měsíce. Jsou však místa, která zatím osobně navštívit nemůžeme, ač jsou nám ze všeho nejblíže. Alespoň virtuální prohlídku útrob lidského těla nabídne všem zájemcům ve středu 19. června od 10 do 17 hodin v Galerii Šantovka Fakultní nemocnice Olomouc. Stane se tak v rámci osvětové akce Střevo Tour, během níž si lidé budou moci projít obří vysokou maketou tlustého střeva.

„Všichni návštěvníci velké nafukovací makety uvidí na vlastní oči, jak vypadá zdravá sliznice, ale také jak se projevují choroby, které střevo postihují,“ popisuje projekt pořádaný občanským sdružením Onkomaják ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vedoucí Odboru Marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.

Preventivní akce se podle jejích slov zaměřuje především na poskytování informací o možnostech léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku, ale návštěvníkům poskytuje také informace o prevenci a možnostech včasného záchytu tohoto onemocnění. Na stěnách obřího „tunelu“ si zájemci mohou přečíst například o tom, co jsou a jak se projevují polypy, divertikly či záněty tlustého střeva.

„Maketou na všech zastávkách Střevo Tour provázejí zkušení průvodci: lékaři, zdravotní sestry nebo studenti vyšších ročníků medicíny. Na naší zastávce se průvodcovství ujmou odborníci z II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, s nimiž mohou příchozí konzultovat své dotazy a potíže,“ doplňuje Ing. Jeřábková.

Česká republika má v incidenci rakoviny tlustého střeva smutný světový primát. Stejně jako u řady jiných vážných onemocnění, i v tomto případě je klíčem k efektivní léčbě především prevence.