Výměna oken v budově E ovlivní provoz ORL a Oční kliniky

19. dubna 2022

Od 9. května do 20. června 2022 dojde v budově E Fakultní nemocnice Olomouc k výměně oken za nové. Nezbytné práce, které proběhnou v několika na sebe navazujících etapách, ovlivní provoz ambulancí i lůžkových oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) a Oční kliniky, které v budově sídlí.

„Výměna oken a související stavební činnost se bohužel nezbytně projeví i na dostupnosti jednotlivých vyšetření a průchodnosti klinikou v ambulantním provozu i u hospitalizovaných pacientů. Přesto se budeme snažit provoz kliniky optimalizovat a zajistit efektivní využití personálu tak, aby došlo k co možná nejmenším omezením,“ říká primář kliniky ORL MUDr. Jiří Hoza, Ph.D.

Ve stejném režimu bude po dobu prací fungovat také sousední Oční klinika. „Každopádně prosíme naše pacienty a také s námi spolupracující kliniky o shovívavost,“ připojuje se k informaci kolegů z ORL primář Oční kliniky MUDr. Michal Hrevuš, FEBO.