Výročí dne: Antonín Mores, první přednosta Dětské kliniky FN Olomouc, se narodil před 111 lety

24. května 2019

Právě dnes, 24. května, před 111 lety se narodil Antonín MORES - zakladatel olomouckého dětského oddělení a první přednosta dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Přední moravský pediatr vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po praxi ve Zlíně a Uherském Hradišti nastoupil jako asistent na dětskou kliniku v Bratislavě. Po nástupu fašismu se vrátil na Moravu a v roce 1939 přijal místo v Zemských ústavech v Olomouci na nově zřízeném dětském oddělení, jehož se stal primářem. Po válce se oddělení transformovalo na dětskou kliniku, jejíž byl prvním přednostou.

Byl rovněž morální autoritou. Za války podporoval pronásledované rodiny, schovával na oddělení židovské děti. Po válce naopak pomáhal německým dětem ohroženým odsunem. Přestože byl skvělým pedagogem, z politických důvodů musel v roce 1959 opustit Lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Komunistický režim jej „uklidil“ do olomouckého kojeneckého ústavu, jehož ředitelem byl až do penze.

Rehabilitace se dočkal s profesorským titulem v roce 1990. V roce 1996 získal Pamětní medaili Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2000 získal in memoriam Cenu města Olomouce v oblasti lékařství. Jeho jméno nese posluchárna, která je součástí Dětské kliniky FN Olomouc.