Začala konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví. Hlásí rekordní počet účastníků

11. září 2019

Čtyři desítky přednášejících a více než tři stovky účastníků přivítal čtvrtý ročník konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví, který ve dnech 11. a 12. září hostí Clarion Congress Hotel Olomouc. Odbornou akci určenou zástupcům státních a kontrolních institucí, poskytovatelům zdravotní péče, dodavatelům a účastníkům tendrů pořádá Fakultní nemocnice Olomouc pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Konferenci zahájil ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Dodržování naší a evropské legislativy v oblasti veřejných zakázek je jedním z rizikových míst v činnosti zejména přímo řízených organizací ve zdravotnictví. Věřím, že vaše hojná účast na této konferenci není jen formální a že si z ní odnesete řadu poznatků,“ popřál zaplněnému sálu profesor Havlík.

Podle obchodního náměstka olomoucké fakultní nemocnice Ing. Čeňka Merty, Ph.D., MBA, MPA, který je iniciátorem, odborným garantem a moderátorem akce, má letošní ročník konference mimo jiné odbourat veřejně šířený mýtus, že se ve zdravotnictví nesoutěží. „První ročník naší konference byl určen pouze pro účastníky z naší nemocnice a několik pozvaných hostů z Olomouckého kraje a sešlo se nás na něm zhruba třicet,“ připomněl Ing. Merta, „Rozhodně není pravdou, že by se ve zdravotnictví nesoutěžilo. Vždyť jen v pěti přímo řízených organizacích, jimiž jsou fakultní nemocnice v Plzni, Ostravě, Hradci Králové a Olomouci a Masarykův onkologický ústav Brno, byly v loňském roce realizovány veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě 371 milionů korun a otevřená řízení za více než sedm miliard. Veřejné zakázky přitom nejsou prací pro jednotlivce, vždy jde o týmovou práci a náročný proces, kdy příprava veřejných zakázek malého rozsahu trvá v průměru 48 dnů a 121 dnů u otevřených řízení,“ zdůraznil obchodní náměstek FN Olomouc.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zastupuje na letošním ročníku konference náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel. „Děkuji pánům Havlíkovi a Mertovi za to, že organizují tuto skvělou osvětovou akci. Jsem rád, že na ní může participovat i naše ministerstvo, které v oblasti veřejných zakázek vystupuje v roli regulátora a zároveň i regulovaného subjektu. I my se totiž aktivně účastníme veřejných zakázek a sami soutěžíme. Tato konference by měla prokázat, že ve zdravotnictví umíme dělat veřejné zakázky transparentně, ale také efektivně,“ uvedl náměstek Filip Vrubel a připomněl, že ministerstvo sice trvá na transparentnosti veřejných zakázek, ale ta musí mít smysl. „Jistě si všichni pamatujeme řadu mediálních kauz, které úplně vyšuměly, protože se ukázalo, že neměly reálný základ,“ dodal.

Během dopoledního bloku se o zkušenosti s veřejnými zakázkami podělil také Martin Smatana, MSc. ze slovenského ministerstva zdravotnictví, poznatky ze strany hodnotitelů zadávacího procesu účastníků předali účastníkům konference zástupci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Mgr. Michal Kobza a Mgr. Markéta Dlouhá, cenné právní rady přednesl Mgr. Lubor Šída z advokátní kanceláře Šustek & Co a příklady z praxe uvedli ředitel IKEM Mgr. Michal Stiborek, MBA a ekonomicko-provozní náměstek Nemocnice Tábor a.s. Ing. Miroslav Kubeš, MBA.

Středeční program konference trvá do 19 hodin, čtvrteční blok zaměřený na legislativní prostředí a zkušenosti s veřejnými zakázkami při nákupu zdravotnického materiálu, stavebních investic, zdravotnické techniky, IT, služeb a potravin začne v 9 hodin.

Podrobný program najdete ZDE.